Verkiezingen in Zelzate geldig verklaard. Geen hertelling of nieuwe verkiezingen. De Toekomstcoalitie sp.a-PVDA kan starten

Foto Solidair

De Raad Voor Verkiezingsbetwistingen verklaart na zeer grondig onderzoek dat de uitslag van de verkiezingen in Zelzate geldig is.

Het protest van de uittredende burgemeester bleek ongegrond. Het democratisch signaal van de Zelzatenaar wordt hiermee bevestigd.

Op 14 oktober 2018 heeft de bevolking van Zelzate gekozen voor een andere coalitie. De 13 verkozenen van De Toekomstcoalitie staan vol enthousiasme te wachten om hun verantwoordelijkheid op te nemen en werk te maken van Zelzate. Onze ploeg moet nu snel kunnen starten in het belang van onze gemeente en onze inwoners.
 
Namens sp.a en PVDA
Brent Meuleman
Geert Asman