Veroordeling voorzitter ABVV en 16 vakbondsleden: ernstige belemmering van democratische rechten

Raoul Hedebouw, PVDA-volksvertegenwoordiger in de Kamer (foto De Kamer)

De PVDA vraagt een dringende herziening van artikel 406 van het strafwetboek. Het artikel bedreigt het recht op collectieve actie.

Thierry Bodson en zestien andere vakbondsleden werden vandaag door de correctionele rechtbank van Luik veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen en boetes van 600 tot 4800 euro voor ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’. Thierry Bodson, de huidige voorzitter van het ABVV, is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. "Vandaag de dag werd, samen met deze 17 vakbondsleden, de vrijheid van sociale actie veroordeeld", zegt Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA. Hij voegt er verontwaardigd aan toe: "Ook de voorzitter van het ABVV Antwerpen, Bruno Verlaeckt, werd twee jaar geleden veroordeeld. Deze twee incidenten tonen heel duidelijk dat artikel 406 van het strafwetboek dringend moet worden herzien. Het is niet aan de rechtbanken om zich met sociale conflicten te bemoeien.”

Artikel 406 laakt het principe van "kwaadwillige belemmering van het verkeer". Het dient normaal gesproken om wegpiraten, brokkenpiloten en criminelen te veroordelen die opzettelijk het verkeer hinderen, voertuigen blokkeren en zo opzettelijk gevaarlijke situaties uitlokken. Het is niet van toepassing op collectieve acties die het verkeer belemmeren. Volgens de PVDA wordt strafwetboek misbruikt om vakbondsleden te criminaliseren. De sociale geschiedenis van België bestaat inderdaad uit duizenden ‘belemmeringen van het verkeer’: betogingen, stakerspiketten, bezettingen en acties van allerlei aard. "Zonder die belemmeringen zouden we nooit het stemrecht, de achturendag of betaalde vakantie hebben afgedwongen. Zonder die belemmeringen hadden we het puntenpensioen van de regering Michel niet kunnen tegenhouden", zegt Raoul Hedebouw.

Deze veroordeling is onrechtstreeks gericht tegen iedereen die collectieve acties onderneemt. "Het is niet alleen de voorzitter van het ABVV en 16 van zijn kameraden die veroordeeld worden. Het is de hele sociale beweging", voegt Raoul Hedebouw eraan toe. En: "Wat betekent vrijheid van meningsuiting als er geen mogelijkheid is om collectief het verkeer te belemmeren, als onderdeel van een sociale actie om de rechten van de mensen te verdedigen? Dan wordt het een vrijheid van meningsuiting zonder inhoud, herleid tot een formele vrijheid die onschadelijk is voor de machtigen." 

Deze veroordeling is des te zorgwekkender omdat het geen alleenstaande gebeurtenis is. Ook de voorzitter van het ABVV Antwerpen werd veroordeeld, omdat hij tijdens een algemene staking de haven van Antwerpen had geblokkeerd met een stakerspiket. "We zijn erg bezorgd over deze beslissing", concludeert Raoul Hedebouw. "Werknemers zijn het slachtoffer van een steeds diepere crisis. Sociale actie, het stakingsrecht en piketrecht zijn instrumenten die de sociale beweging moet kunnen gebruiken om zich te verdedigen. Door de voorzitter van het ABVV en de zestien andere vakbondsleden te veroordelen, proberen ze de werknemers te muilkorven. Dat is onaanvaardbaar.  Daarom roepen wij alle democratische krachten in het land op om gezamenlijk op te treden en artikel 406 van het wetboek van strafrecht met spoed te herzien, zodat het nooit meer kan worden gebruikt om sociale acties te veroordelen".