Verzekeringsmaatschappijen maken forse winst ondanks overstromingen: PVDA wil hen doen betalen om fonds voor slachtoffers op te richten

Foto Solidair, Bruno Bauwens.

De studiedienst van de PVDA toont aan dat de grote verzekeringsgroepen ondanks de overstromingen winst zijn blijven maken. “De vier verzekeringsgroepen die na de overstromingen de meeste schadeclaims kregen, streken in 2021 een nettowinst van liefst 1,2 miljard op. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappijen geld blijven verdienen terwijl veel slachtoffers nog niet of onvoldoende vergoed zijn. Dat is onaanvaardbaar”, zegt Julien Liradelfo, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Waalse parlement.

De PVDA wil in 2022 een uitzonderlijke belasting op de winsten van de sector invoeren om een Hulpfonds voor slachtoffers van overstromingen te financieren.

Lees hier ons volledige dossier

In België dekt de woningverzekering sinds het begin van de jaren 2000 schade door natuurrampen. Er is echter een plafond ingesteld om de schadevergoedingen die de verzekeringsmaatschappijen moeten uitkeren te beperken. In naam van dat maximumbedrag sloot de Waalse minister-president Elio Di Rupo na de overstromingen een geheime deal met de sector, waarbij het leeuwendeel van de inspanningen op de overheidsfinanciën wordt afgewenteld. “De traditionele partijen beweren dat die bovengrens dient om de verzekeringspremies binnen de perken te houden. Maar in de praktijk zorgt dat plafond er vooral voor dat de sector enorme winsten kan blijven maken”, zegt Julien Liradelfo.

Ondanks de overstromingen hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen, zoals AG Insurance en Belfius, in 2021 zelfs meer winst gemaakt dan het jaar voordien. AG Insurance kondigt nu al betere resultaten aan voor 2022. De Luikse volksvertegenwoordiger voegt eraan toe: “De verzekeringsmaatschappijen beweren dat de toename van natuurrampen hun zaken zou kunnen schaden, ook al maken ze miljarden euro's winst. Zij willen dat de regeringen hun verliezen afwentelen op de samenleving, zodat zij steeds meer winst kunnen maken.”

In augustus 2021 zwoer Elio Di Rupo dat de verzekeringspremies niet zouden stijgen. Zes maanden later stegen ze met 5,6%, de grootste stijging in 15 jaar. En dit jaar komt er wellicht een tweede verhoging aan. “De verzekeringsmaatschappijen willen zowel de boter als het geld van de boter en de laatste centen van de slachtoffers”, zegt Julien Liradelfo. “En het ergste van al is dat dit gebeurt met de medeplichtigheid van de Waalse en de federale regering.”

De PVDA verzet zich tegen deze logica, die erop gericht is de winsten te beschermen ten koste van de burgers. “Het is niet normaal dat verzekeringsmaatschappijen zoveel winst maken als er zo'n ramp plaatsvindt. Wij willen dat de verzekeringsmaatschappijen bijdragen, door een uitzonderlijke belasting van 50% op hun nettowinst na belastingen van 2022 in te voeren om een Hulpfonds voor slachtoffers van overstromingen te financieren. Met dit fonds van 600 miljoen zullen we de slachtoffers kunnen helpen die niet of nog onvoldoende zijn vergoed”, zegt de PVDA-volksvertegenwoordiger.

“De PS-ministers Pierre-Yves Dermagne en Elio Di Rupo tonen zich verdacht inschikkelijk voor de verzekeringsmaatschappijen. Een jaar na de overstromingen heeft 15% van de slachtoffers nog altijd geen volledige schadevergoeding ontvangen en 10% heeft zelfs nog helemaal niets ontvangen. Veel van degenen die geacht worden volledig schadeloos te zijn gesteld, vinden de uitgekeerde schadevergoeding belachelijk in verhouding tot de geleden schade en de kosten van de eigenlijke wederopbouw. Dit kan zo niet doorgaan, de slachtoffers van de overstromingen moeten schadeloos worden gesteld”, besluit Julien Liradelfo.