Vier femicides in minder dan twee weken tijd: PVDA trekt aan de alarmbel

Foto Solidair, Fabienne Pennewaert

Op tien dagen tijd vielen er vier slachtoffers van femicide: Ghislaine, France, Sofie en een vijftigjarige vrouw wiens naam we niet kennen. Vier vrouwen die door hun (ex-)partner brutaal weggerukt werden van hun familie, kinderen en geliefden. “Het geweld tegen vrouwen neemt toe. De snelheid waarmee de femicides elkaar opvolgen tijdens deze tweede lockdown baart ons grote zorgen", vertelt Maria Vindevoghel, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Het is positief dat er in de nota van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz plannen staan om dit probleem aan te pakken. Maar er moet onmiddellijk gehandeld worden. De urgentie is groot”, kaart Maria Vindevoghel aan. De PVDA ondersteunt ook de mobilisaties van het platform Mirabal tegen geweld op vrouwen, die morgen in heel het land doorgaan.

Ondertussen staat de teller op 21 vrouwenmoorden dit jaar alleen al. Een dringende en globale aanpak van geweld tegen vrouwen is broodnodig. “Achter de coronapandemie gaat een verborgen pandemie schuil”, zegt Maria Vindevoghel. “Toen in maart het land op slot ging, waarschuwden experten voor de toename van intrafamiliaal geweld. Spijtig genoeg kregen ze gelijk. Zo weten we ondertussen dat het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen bij de Nederlandstalige hulplijn 1712 verdubbelde in die periode. De meeste oproepen gingen over partnergeweld en kindermishandeling. De gezondheidscrisis zorgt voor een toename van geweld tegen vrouwen. Dat zien we wereldwijd".

Volgens Maria Vindevoghel zijn er toen op de verschillende beleidsniveaus een aantal maatregelen genomen, zoals het vrijmaken van hotelkamers voor vrouwen die een veilige haven nodig hadden. Maar de maatregelen waren vaak niet structureel en onvoldoende. Dat stelt ook het platform Mirabal. 

“Nu zitten we volop in een tweede lockdown en de femicidecijfers stijgen aan een alarmerend tempo. Als we dit tij willen keren en het geweld willen stoppen, dan moet het beleid nu actie ondernemen", roept Maria Vindevoghel op. "Actie die verder gaat dan tijdelijke en losse maatregelen. Er is werk aan de winkel om onder andere de bekendheid, de bezetting en de bereikbaarheid van de hulplijnen te vergroten. Er moet een doorgedreven vorming van politie, justitie en hulpverlening op poten worden gezet, en moeten gespecialiseerde magistraten ook een opleiding krijgen. Men moet de opvang van slachtoffers verder uitbouwen, en grootschalige preventiecampagnes opzetten. En nog zoveel meer".

Het is dan ook een goede zaak dat Staatssecretaris Schlitz gisteren haar actieplan tegen intrafamiliaal geweld voorstelde. Al jaren strijdt de feministische beweging en de hulpverlening voor een betere aanpak. PVDA verheugt zich om te zien dat de Staatssecretaris ons voorstel opneemt om de politie proactief te laten optreden en gekende slachtoffers te contacteren. Het plan is een stap vooruit in vergelijking met de vorige regeringen, die weinig of geen aandacht voor het probleem hadden. Gezien de urgentie van de situatie roept PVDA de Staatssecretaris op deze plannen ook snel in de praktijk te brengen. Liever gisteren dan vandaag. 

“Wij ondersteunen ook de oproep van het platform Mirabal om morgen 22 november actie te voeren in verschillende steden voor een proactief, coherent, aanhoudend en correct begroot beleid. Een blijvende druk van onderuit zal nodig zijn om er voor te zorgen dat de plannen en de intenties van de regering ook daadwerkelijk omgezet worden in realiteit. Iets waar wij als PVDA waakzaam op zullen toekijken", besluit Vindevoghel. 

*overzicht van de verschillende acties: https://www.facebook.com/events/1027658927701578/

Volg de PVDA op de voet