.

Minder facturen, meer koopkracht. De PVDA lanceert vijf fenomenaal sociale voorstellen. Van 6 procent btw op energie tot een betaalbare ziekenhuisfactuur: wij komen op voor jouw portemonnee.

1. Schaf ereloonsupplementen in het ziekenhuis af

Betaalbare zorg is een recht voor iedereen. We schaffen dure ereloonsupplementen van ziekenhuisspecialisten af.

We zorgen dat alle artsen zich aan afgesproken tarieven houden, zonder dure ereloonsupplementen. Zo garanderen we iedereen dezelfde zorg van goede kwaliteit. We geven artsen-specialisten een vast salaris, zoals vandaag al het geval is voor professoren in universitaire ziekenhuizen. Het geld dat we zo besparen investeren we in bijkomend personeel. Zo verbeteren we de zorg voor de patiënt.

Daarnaast kraken we de prijs van medicatie door de invoering van het kiwimodel. Een commissie van onafhankelijke experts kiest op basis van wetenschappelijke studies de beste geneesmiddelen. Vervolgens schrijven we een openbare aanbesteding uit, om de beste prijs te bedingen. Zo kraken we de winsten van de farmamaffia en maken we medicatie betaalbaar.

2. Verlaag de btw op energie naar 6 procent

Energie is een recht, geen luxe. We verlagen de btw op energie naar 6 procent.

Op tien jaar tijd is onze elektriciteitsfactuur verdubbeld. Deze regering verhoogde de btw op elektriciteit van 6 procent naar 21 procent. Nochtans is energie geen luxe, maar een levensnoodzakelijke behoefte. Als we de btw op elektriciteit opnieuw verlagen naar 6 procent, bespaart een gemiddeld gezin 130 euro per jaar. Om de btw-verlaging te financieren vragen we een faire belastingbijdrage van Electrabel & co.

We kiezen resoluut voor een sociaal klimaatbeleid. Een publiek energiebedrijf moet zorgen voor betaalbare, groene stroom voor iedereen. In plaats van energie altijd maar duurder te maken, zetten we in op groepsrenovaties van slecht geïsoleerde huizen en appartementen. We geven prioriteit aan minder kapitaalkrachtige gezinnen, en schieten de kosten voor isolatie en zonnepanelen voor.

3. Durf kiezen voor gratis openbaar vervoer

Duinkerken en 20 andere Europese steden kiezen vandaag voor gratis bus en tram, om de luchtvervuiling drastisch aan te pakken. Ook Luxemburg kiest resoluut voor gratis openbaar vervoer. Waar wachten we nog op?

Gratis bussen en trams bij De Lijn, dat is haalbaar en betaalbaar. 181 miljoen euro volstaat. We spreken de inkomsten uit de kilometerheffing voor internationaal vrachtverkeer aan, en vragen een faire mobiliteitsbijdrage aan grote bedrijven en multinationals.

Tegelijk investeren we in de toekomst van het openbaar vervoer. In het investeringsbudget geven we prioriteit aan nieuwe tramlijnen, ecologische bussen en extra treinverbindingen. Gratis en beter openbaar vervoer is dé sociale oplossing voor het mobiliteitsprobleem.

4. Verhoog de pensioenen tot minstens 1.500 euro

We trekken het minimumpensioen op naar 1.500 euro netto per maand. De wettelijke pensioenen in ons land zijn veel te laag.

Onze pensioenen liggen 40 procent lager dan in onze buurlanden. Zo kan het niet verder. Na een leven lang werken, moet iedereen recht hebben op een goed pensioen. Wij trekken het minimumpensioen op naar 1.500 euro per maand, ook voor zelfstandigen. Netto, niet bruto zoals anderen voorstellen.

Ons pensioenplan kost 3 miljard euro. We halen 1 miljard euro terug uit belastingparadijzen, en reserveren 1 miljard euro van de miljonairstaks voor betere pensioenen. Ook het schrappen van overbodige cadeau's en belastingvoordelen aan multinationals levert 1 miljard euro op. Met deze drietrapsraket garanderen we iedereen een goed pensioen.

5. Garandeer werknemers drie procent loonsverhoging

Hogere lonen zijn de oplossing, niet het probleem. We schrappen de loonstopwet van 1996 en geven de lonen weer ruimte om te stijgen.

Al tien jaar zit ons loon in een dwangbuis. Nochtans zijn de winsten van multinationals op één jaar tijd verdubbeld. De aandeelhouders van grote beursbedrijven kregen vorig jaar 12 miljard euro dividenden uitbetaald. Wij hebben recht op loonsverhoging.

De regering-Michel legde een indexsprong op en wijzigde de loonwet van 1996, zodat loonstijgingen bijna onmogelijk worden. Steeds meer werknemers hebben op het einde van hun loon nog een stuk maand over, terwijl de winsten nooit hoger waren dan vandaag.

Wij willen vrije loononderhandelingen, zonder dwangbuis, zodat de lonen kunnen stijgen met minstens drie procent. We verhogen het minimumloon tot 14 euro per uur. We schrappen ook de ‘jeugdlonen’, waarbij jongeren tot 30 procent minder verdienen dan het minimumloon. Iedereen heeft recht op een volwaardig loon.