Vivaldi-regering blijft dotaties politieke partijen verhogen

.

Vandaag behandelt de commissie Grondwet en Institutionele Vernieuwing een wetsvoorstel van Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) over de dotaties voor de politieke partijen voor 2022. Het voorstel werd ingediend op verzoek van premier Alexander De Croo (Open Vld), die vasthoudt aan de verhoging van de overheidsfinanciering van de partijen. De PVDA wil dat de dotaties op alle niveaus gehalveerd worden.

“Het voorstel van mevrouw Tillieux is in overeenstemming met de wensen van de premier en vermindert de federale dotaties aan de politieke partijen met 1,11 %... nadat ze eerst geïndexeerd worden”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Het wetsvoorstel bepaalt dat de dotaties eerst met 2% worden geïndexeerd, dus verhoogd, en pas daarna met 1,11% worden verlaagd. Het resultaat van de operatie is dat de dotaties in 2022 dus opnieuw zullen stijgen, een nettotoename van 0,87% ten opzichte van 2021.”

De PVDA-voorzitter legt de duizelingwekkende cijfers over dotaties en andere subsidies aan politieke partijen op tafel: “Dat is een toename van ongeveer 280.000 euro op een bedrag van al meer dan 32 miljoen. En we hebben het hier alleen over de federale dotatie. De politieke fracties in de Kamer ontvangen ook 9,6 miljoen euro aan subsidies, naast dotaties van de gemeenschappen en gewesten en van de provincies. Totale kosten voor de belastingbetaler: meer dan 73 miljoen euro. Waarom moet dit bedrag voor 2022 opnieuw worden verhoogd?”, vraagt Raoul Hedebouw zich af.

De PVDA diende begin 2021 een voorstel van bijzondere wet in dat aan deze verschillende punten van kritiek tegemoetkomt: ze past een verlaging van 50% toe op alle dotaties en subsidies voor de politieke partijen, ongeacht het bestuursniveau.

“We willen het probleem op een structurele manier benaderen”, zegt Raoul Hedebouw. “Het belastinggeld dat naar politieke partijen gaat, is in 30 jaar vervijfvoudigd! Vandaag hebben de Belgische partijen de grootste overheidsfinanciering in Europa, net na Spanje. Wij kunnen het ons niet veroorloven dit beleid waarbij overheidsgeld wordt opgepot, te laten voortduren. Daarom hebben wij een voorstel van bijzondere wet ingediend om de dotaties op alle bestuursniveaus te halveren. Voor de federale overheid dienen we deze woensdag een amendement in om de dotatie- en subsidiebedragen te verlagen tot 50% van het bedrag voor 2021.”

Als dit amendement vandaag wordt goedgekeurd, kan men jaarlijks structureel 20 miljoen besparen. “In plaats van de les te lezen over de uitgaven van politieke partijen, zou de Vivaldi-regering beter het probleem bij de wortel aanpakken door ermee in te stemmen haar eigen financiering te verminderen. Daar knelt het schoentje”, aldus Raoul Hedebouw.

Bekijk hier het voorstel van bijzondere wet dat de PVDA indiende.