Vivaldi-regering stopt versoepeling abortuswetgeving definitief in de koelkast

PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

“Vrouwenrechten worden geofferd op het altaar van een regering.” Dat zegt federaal volksvertegenwoordiger en huisarts Sofie Merckx (PVDA). In de federale beleidsverklaring en –nota Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit wordt duidelijk dat de hervorming van de abortuswetgeving er met deze regering niet zal komen.

Daarover werd nochtans al ruim twee jaar stevig gedebatteerd in het parlement. Hoewel er een meerderheid voor de hervorming was, werd de stemming telkens uitgesteld door vertragingsmanoeuvres van de CD&V.

Volgens de PVDA buigen de paars-groene partijen nu definitief het hoofd voor de eisen van CD&V.

Waar er in het regeerakkoord nog sprake was van de hangende wetsvoorstellen rond abortus “verder te bestuderen binnen de commissie justitie van de Kamer, en nadat een onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maakt van praktijk en wetgeving, verder constructief te werken teneinde een consensus te bereiken tussen de partijen die deel uitmaken van de regering en in afwachting niet tot stemming over te gaan”, is er in de beleidsverklaring en -nota van bevoegd staatssecretaris Sarah Schlitz van Ecolo geen sprake meer van een hervorming van de abortuswetgeving.

Als puntje bij paaltje komt, zijn vrouwenrechten voor de meest vrouwelijke regering ooit dan toch niet zo fundamenteel

Het woord ‘abortus’ komt er zelfs geen enkele keer in voor. Er is enkel sprake van een handhaving van de bestaande wetgeving rond ‘vrijwillige zwangerschapsonderbreking’. Daaruit concludeert de PVDA dat de zeer zwakke ambitie van de regering De Croo I rond abortus nu definitief is afgeblazen.

“Als puntje bij paaltje komt, zijn vrouwenrechten voor de meest vrouwelijke regering ooit dan toch niet zo fundamenteel”, aldus Sofie Merckx.

De versoepeling van de wettelijke termijn naar 18 weken zwangerschap en de reductie van de bedenktijd van 6 dagen naar 48 uur zullen er deze legislatuur dus waarschijnlijk niet komen. Ook het schrappen van abortus uit het strafrecht verdwijnt wellicht in de koelkast tot het einde van de legislatuur.

De wet voor de versoepeling en depenalisering is klaar. Het staat al meer dan twee jaar op de parlementaire agenda. Over dit voorstel is grondig nagedacht

Het is belangrijk om eraan te herinneren waar het echt over gaat,” zegt Merckx. “Jaarlijks moeten gemiddeld 500 Belgische vrouwen de grens over voor een abortus buiten de wettelijke termijn van 12 weken zwangerschap. Zij doen dat vaak in moeilijke omstandigheden en het zorgt voor onnodig veel stress. We kunnen hier verandering in brengen.”

De wet voor de versoepeling en depenalisering is klaar. Het staat al meer dan twee jaar op de parlementaire agenda. Dit wetsvoorstel heeft het hele parlementair proces doorgemaakt, met onder andere een uitgebreide discussie in de Kamercommissie die het twee keer goedkeurde. De Raad van State sprak zich drie keer uit. Over dit voorstel is grondig nagedacht”, zegt Sofie Merckx.

De wetswijziging is het sluitstuk van een jarenlange strijd en zou eindelijk de definitieve depenalisering van abortus betekenen in ons land

Bovendien kan die bijna goedgekeurde hervorming van de abortuswetgeving ook rekenen op de brede steun van de vrouwenbeweging in ons land. Het zou een echte stap vooruit zijn voor het recht op abortus.

De wetswijziging is het sluitstuk van een jarenlange strijd en zou eindelijk de definitieve depenalisering van abortus betekenen in ons land. Het enige wat nu nodig is, is de politieke moed om de daad bij het woord te voegen”, aldus Sofie Merckx.

Vrouwenrechten zijn gebruikt als pasmunt bij de regeringsonderhandelingen

Vrouwenrechten zijn gebruikt als pasmunt bij de regeringsonderhandelingen. De PVDA blijft opkomen voor een versoepeling van de abortuswetgeving en het volledig schrappen van straffen op zwangerschapsonderbreking.

De PVDA eist ook dat het parlementair initiatiefrecht gevrijwaard blijft en dat parlementsleden zich onafhankelijk kunnen uitspreken over de hervormingsvoorstellen.

Volg de PVDA op de voet