Raoul Hedebouw

In januari diende het Vlaams Belang een klacht in bij de de parlementaire Controlecommissie, die de boekhouding van de politieke partijen controleert. Daarin beschuldigde de extreemrechtse partij de PVDA van gesjoemel met lidgelden. Maar toen vandaag duidelijk werd dat de onafhankelijke experts van de commissie de klacht ongegrond vonden en de andere commissieleden de klacht zouden verwerpen, liet het Vlaams Belang de klacht vallen.

“De klacht van het Vlaams Belang was gewoon een politiek manoeuvre om hun felste tegenstander te saboteren. Dat blijkt duidelijk nu ze zelf de klacht weer intrekken”, reageert Raoul Hedebouw, woordvoerder en federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA.

Het Vlaams Belang beweerde eerst nog dat de PVDA met haar systeem van lidgelden de wet op partijfinanciering overtreedt, omdat niet alle leden hetzelfde lidgeld betalen en omdat sommige leden hogere bedragen storten. Daarom vroeg de extreemrechtse partij om de PVDA te bestraffen, wat zou betekenen dat de PVDA haar overheidsdotatie zou verliezen. Op vraag van de Controlecommissie bestudeerden vier onafhankelijke experts de kwestie. In hun verslag stellen die unaniem dat “geen enkele bepaling van de wet aangeeft vanaf welk bedrag de vrijwillige bijdrage van een partijlid een gift wordt. Al evenmin verbiedt ook maar iets dat een partij aan haar leden niet de betaling voorstelt van een vaste bijdrage, maar wel van een variabele bijdrage waarvan het bedrag naar believen aan het lid wordt overgelaten.”

“Wij zijn er fier op dat onze partij de enige is die financieel op eigen benen kan staan, door te steunen op onze leden en sympathisanten. Het Vlaams Belang krijgt van zijn leden nauwelijks meer dan 60.000 euro per jaar, dat is minder dan 1% van hun inkomsten. Bij de PVDA is dat bijna twee miljoen”, aldus Raoul Hedebouw. “Dat het Vlaams Belang volledig afhankelijk is van het subsidie-infuus van de overheid – ze strijken jaarlijks maar liefst 8 miljoen euro van de Belgische belastingbetaler op – is voor hen blijkbaar geen enkel probleem. In plaats van zich bezig te houden met politieke spelletjes, zouden ze beter iets doen aan de miljoenen euro’s die haar eigen parlementsleden de afgelopen jaren aan uittredingsvergoedingen cadeau kregen.”

De experten bevelen in hun verslag ook aan om de partijfinanciering in België te hervormen, omdat partijen te afhankelijk zijn van subsidies van de overheid en te weinig rekenen op eigen inkomsten uit lidgelden en giften. “Daar zijn wij het als PVDA volledig mee eens. In de parlementaire werkgroep rond de hervorming van de partijfinanciering zullen we daar ook voor ijveren”, besluit Raoul Hedebouw.

Volg de PVDA op de voet