Vlaamse liberalen willen besparen op ouderschapsverlof. PVDA : “Een blinde besparing ten koste van werkende mensen die het al moeilijk hebben.”

.

De begrotingsgesprekken naderen de laatste rechte lijn. Het moment voor Open VLD om een besparing op de uitkeringen voor tijdelijke verloven te bepleiten. De regeringspartij wil enkel nog het standaardtarief uitkeren. Verhoogde steun voor alleenstaande ouders zou helemaal verdwijnen.

PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders reageert: “Dit is wel erg hard. Een alleenstaande mama die één vijfde met ouderschapsverlof wil gaan, zou 120,22 euro netto aan uitkering verliezen. Als ze halftijds ouderschapsverlof neemt, spreken we over een verlies van 245,93 euro netto(1). Zo maak je het onmogelijk voor alleenstaande ouders om enkele maanden minder te gaan werken. Terwijl het juist erg belangrijk kan zijn voor al die ploetermama’s, ploeterpapa’s én hun kinderen om wat extra tijd thuis te zijn.”

In de pers valt te lezen dat het de liberalen vooral te doen is om een besparing. Die moet over tien jaar – op volle kruissnelheid – 159,3 miljoen opbrengen. De liberalen verwijzen bovendien naar het Regeerakkoord dat het heeft over een ‘harmonisering’ van de verlofstelsels.

Gaby Colebunders vervolgt: “Er is meer aan de hand. Eigenlijk wordt het zo voor velen financieel onmogelijk om tijdelijk minder te werken mèt een uitkering. Het recht op ouderschapsverlof blijft op papier bestaan, maar in de feiten hol je het uit. Als alleenstaande ouder kom je een onmogelijke keuze te staan. Ofwel blijf je voltijds aan de slag, met alle gevolgen van dien thuis. Ofwel schakel je over naar deeltijds werk en geef je heel wat sociale rechten op. Als het om harmonisering gaat, waarom kiest de regering dan niet voor een harmonisering naar boven?”

PVDA pleit voor het behoud en een uitbreiding van de thematische verloven. In een land met 500.000 langdurig zieken, is het juist nodig om de combinatie werk-gezin haalbaar te maken voor iedereen. Het liberale voorstel noemt de partij een blinde besparing ten koste van werkende mensen die het al moeilijk hebben.

1. https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#16234
Voltijds: 1.314,19 euro netto – 780,66 euro netto = 533,53 euro netto. Halftijds: 605,77 euro netto – 359,84 euro netto = 245,93 euro netto.