Vlaamse regering maakt misbruik van torenhoge inflatie om fors te besparen

Jos D’Haese.

De niet-indexering van het kindergeld is maar het topje van de ijsberg van de besparingsronde die de Vlaamse regering doorvoert, zegt de PVDA. “Vlaanderen snijdt midden in de grootste koopkrachtcrisis van de eeuw diep in de budgetten van scholen, zorginstellingen, lokale besturen en openbare diensten”, zegt Jos D’Haese, Vlaams fractieleider van de PVDA.

Jos D’Haese: “De inkomsten van de Vlaamse regering worden immers volledig aangepast aan de levensduurte, maar ze heeft beslist om haar uitgaven vaak niet of onvolledig te indexeren. Wil Jambon echt dat kinderopvang de verwarming moet uitzetten in de winter of dat OCMW’s net nu personeel moeten ontslaan?”

Door de gierende inflatie stijgen de inkomsten van de Vlaamse regering dit jaar met bijna 10 procent. Maar die middelen stort de regering niet helemaal door aan de instanties die ze subsidieert. “Scholen zien 40 procent van hun werkingsmiddelen niet geïndexeerd, steden en gemeenten verliezen 6,5 procent, welzijnsorganisaties hebben als sinds 2010 geen indexering meer gehad en ook de lonen in het hoger onderwijs worden al lang niet correct geïndexeerd”, zegt D’Haese. “Die niet-indexeringen wogen al langer op hun budgetten, nu slaan ze een enorm gat. De VRT bijvoorbeeld, stond voor een besparingsoefening van 30 miljoen euro. Door de niet-indexering van haar werkingsmiddelen wordt dat bedrag nu bijna verdubbeld.”

De niet-indexering van de kinderbijslag is volgens de PVDA dus maar het topje van de ijsberg. “De Vlaamse regering gebruikt de torenhoge inflatie om een nieuwe besparingsronde te organiseren die diep snijdt in de samenleving”, zegt D’Haese. “Ik vraag mij af wat de regering eigenlijk verwacht midden in deze energiecrisis. Een middelbare school met 750 leerlingen verliest 25.000 euro, moeten zij het licht uitdoen en opnieuw afstandsonderwijs organiseren om de energiefactuur te drukken? Een crèche die twaalf indexeringen van 2 procent niet gekregen heeft, moeten zij hun kindjes in de kou zetten? De lokale besturen, die samen 240 miljoen euro verliezen, moeten zij het mes zetten in de dienstverlening van het OCMW nu zoveel mensen hulp nodig hebben? Dit wordt een sociaal bloedbad.”

De N-VA speelt een cynisch spel zegt D’Haese. “Al die besparingen worden doorgevoerd zodat de partij van Jan Jambon zich in de kiescampagne van 2024 kan profileren met mooie begrotingscijfers om zich af te zetten tegen de andere regeringen van het land. Blijkbaar zijn de Vlaams-nationalisten bereid om daarvoor zowat iedereen, van de gezinnen tot hun eigen burgemeesters, in het rood te duwen.” De eenmalige compensaties die de regering nu naar voor schuift bieden geen soelaas volgens de PVDA. “Die vullen niet het volledige gat en de niet-indexeringen worden ook de komende jaren meegedragen. De enige oplossing is om de middelen volledig te indexeren.”