Vlaamse Regering niet op koers om klimaatdoelstelling te halen

.

Uit cijfers van de PVDA blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen amper daalt. “Het is duidelijk dat klimaatbeleid geen prioriteit is van deze Vlaamse Regering”, reageert Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams Parlement. “De uitstoot blijft al sinds 2014 op nagenoeg hetzelfde niveau en is, na een coronadip, in 2021 opnieuw gestegen met 6%. Tegen dit tempo zal Vlaanderen haar doelstellingen niet halen. Na de overstromingen van vorig jaar en de droge zomer die we net hebben meegemaakt is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering zo stiefmoederlijk blijft omgaan met klimaatbeleid. Publieke investeringen in isolatie, hernieuwbare energie en openbaar vervoer zijn nochtans niet alleen goed voor het klimaat, maar kunnen ook de facturen van de mensen drastisch doen dalen.”

Gisteren kwamen opnieuw 30.000 mensen op straat voor een ambitieus en sociaal klimaatbeleid. “Die druk op de regeringen in ons land blijft keihard nodig”, zegt Jos D’Haese. “Dat blijkt nog maar eens uit de voorlopige cijfers over de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen vorig jaar.” De Vlaamse Regering heeft als doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen 40% te reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2005. “Daarvoor is een jaarlijkse daling nodig van 1,6% per jaar, maar de uitstoot daalt tot nu toe met slechts 0,6% per jaar”, stelt D’Haese. “Tussen 2014 en 2019 bleef de uitstoot zelfs op hetzelfde niveau. In 2020 volgde een reductie van 9% als gevolg van de coronacrisis, maar in 2021 steeg de uitstoot opnieuw met 6%. Aan dit tempo haalt de Vlaamse Regering, ondanks de coronacrisis, haar eigen doelstelling voor 2030 niet.”

“Ondanks de overstromingen vorig jaar, de droogtes en de talloze bosbranden is de urgentie van de klimaatcrisis blijkbaar nog steeds niet doorgedrongen bij onze regeringen”, gaat D’Haese verder. “We hebben in dit land vier ministers voor klimaat en nul klimaatbeleid. Er bestaan nochtans realistische oplossingen die winst opleveren voor het klimaat én voor de werkende klasse. Vandaag is er, in het midden van de energiecrisis, meer dan ooit nood aan publieke investeringen in hernieuwbare energie, een beter en betaalbaar openbaar vervoer en een derdebetalersysteem voor de isolatie van woningen. Een krachtig klimaatbeleid is positief voor de planeet en kan de facturen drastisch doen dalen.”