Raoul Hedebouw: “Samen tegen het coronavirus, ja, maar zonder de democratie in te perken”

.

“Met de PVDA steunen wij alle dringende maatregelen tegen het coronavirus, zoals het opeisen van medisch materiaal,” zegt Raoul Hedebouw, Kamerfractieleider en woordvoerder van de PVDA, “maar de volmachten die de regering vraagt, gaan veel verder dan dat. Het gevaar is reëel dat de regering ze gebruikt om asociale maatregelen op te leggen aan de werkende klasse.”

 

 

De Kamer keurde vandaag de wet op de bijzondere volmachten goed. De regering kan nu maandenlang regeren met volmachten. De PVDA maakt zich hierover grote zorgen. Als constructieve oppositiestem willen we meewerken aan de invoering van dringende maatregelen voor de volksgezondheid en de inkomens van de mensen. Maar we kunnen de regering geen blanco cheque geven.

Alle nodige maatregelen nemen voor de noden van de mensen

“Het zorgpersoneel staat in het hele land in de frontlinie. Respect daarvoor. Zij verdienen onze maximale steun in deze strijd”, aldus Raoul Hedebouw. “Al onze inspanningen moeten er in de eerste plaats op gericht zijn hen te helpen. Daarom stemde de PVDA voor het regeringsvoorstel om onmiddellijk 1 miljard euro vrij te maken voor de gezondheidszorg. Wij zullen alle positieve voorstellen van de regering steunen, die beantwoorden aan de noden op het terrein.”

Voor de PVDA moeten eveneens dringend maatregelen worden genomen om zowel de gezondheid als het inkomen van alle werknemers te beschermen. “Want naast de gezondheidscrisis stevenen we ook af op een echte sociale crisis als er niets gebeurt”, aldus Raoul Hedebouw.

Iedereen is nodig

Om deze crisis het hoofd te bieden, hebben we iedereen nodig. De PVDA heeft daarvoor een unieke expertise, met Geneeskunde voor het Volk, het netwerk van groepspraktijken van de PVDA. Zij staan mee in de frontlinie tegen het coronavirus. Maar ook door onze nauwe band met de wereld van de arbeid en de vakbondsafgevaardigden die zich dagelijks bekommeren om de bescherming van de werknemers.

“Het democratisch debat is juist essentieel om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de strijd tegen het coronavirus. Wij betreuren dan ook de beslissing om dit debat te beperken door volmachten toe te kennen aan de regering. Zij maakt zo parlementaire controle en sociaal overleg onmogelijk. Dat is een slecht signaal. Daarom stemmen we niet voor de volmachten”, legt Raoul Hedebouw uit.

De volmachten zijn te ruim ...

“Natuurlijk moet de regering sneller dan normaal beslissingen kunnen nemen, zeker op het gebied van volksgezondheid. Maar het probleem is dat de wet ‘Bijzondere Machten’ elke democratische controle op de sociale en economische maatregelen van de regering onmogelijk maakt. Die controle zal nochtans broodnodig zijn. Want de volmachten gaan veel verder dan de volksgezondheid. Ze omvatten vrijwel alle federale bevoegdheden. De wet voorziet zelfs veel meer bevoegdheden dan ten tijde van de bezuinigingsregeringen uit de jaren 80 en 90”, stelt Raoul Hedebouw.

… én er is het gevaar van een veel te grote asociale agenda

De regering publiceerde al een ministerieel besluit waardoor supermarkten kunnen open blijven van 7.00 tot 22.00 uur. Dat toont al aan hoe ze zal omgaan met die volmachten. In het wetsvoorstel staat letterlijk dat het mogelijk is om het arbeidsrecht te herzien (inzake flexibiliteit, betaalde vakantiedagen, enz.). Om die reden uitte ook het ABVV al zijn bezorgdheid. Het ABVV stelt dat de volmachten alleen betrekking mogen hebben op “de beheersing van de crisis in functie van de volksgezondheid”.

“We kunnen niet zomaar blind ons vertrouwen geven aan de regering. Kijk ook maar naar wat in Frankrijk gebeurde. Daar heeft de regering die volmachten zopas gebruikt om het aantal betaalde vakantiedagen te verminderen en de arbeidsduur te verlengen”, stelt Raoul Hedebouw.

“Er zullen ook belangrijke budgettaire keuzes gemaakt worden. Voor ons is het onaanvaardbaar dat het opnieuw de werknemers zouden zijn die moeten opdraaien voor de crisis en, bijvoorbeeld, nogmaals de bankensector moeten redden. Dat scenario hebben we al eens meegemaakt tijdens de crisis van 2008. Wij trappen niet nog eens in dezelfde val”, zegt Raoul Hedebouw.

Kritische democratische stemmen

Ook de Liga voor Mensenrechten stelt zich vragen bij het mogelijke gebruik van volmachten, met name met betrekking tot de eerbiediging van het recht op privacy en de rechten van de mens. Professor Stefan Sottiaux (KUL) noemt deze situatie “vanuit democratisch oogpunt onwenselijk”. Zelfs de Raad van State wijst er in haar dringend advies op dat de volmachten te ruim gedefinieerd zijn.

“We blijven een drijvende kracht met constructieve voorstellen”

De PVDA betreurt dat de voorzitters van de tien traditionele partijen in het uitgebreide kernkabinet beslag leggen op het hele politieke debat over deze belangrijke kwesties, waardoor het publieke en democratische debat beperkt wordt. Van dit proces is de PVDA volledig is uitgesloten.

“Daarom vragen we om de democratie en het parlement niet te muilkorven. Wij werken mee aan de bestrijding van het virus. Wij vragen een ontmoeting met de eerste minister om met haar onze voorstellen te bespreken. De PVDA dringt er al meer dan een week op aan om de productie en diensten die vandaag niet strikt noodzakelijk zijn tijdelijk stil te leggen. Wij vragen een inkomensgarantie voor werknemers die getroffen worden door de crisis en de opstart van een preventiebeleid door veel ruimer te testen op het virus. Dat zijn de voorstellen die de PVDA op tafel legt”, aldus Raoul Hedebouw.

We stemmen tegen de volmachten voor deze regering. Maar dat verandert niets aan het feit dat de partij constructief zal blijven bijdragen tot de strijd tegen het virus. De PVDA zal de komende dagen alle maatregelen van de regering die de goede richting uitgaan ondersteunen.