Voorstel van PVDA om helft parlementair loon te schenken aan strijd tegen coronavirus deze namiddag voorgelegd aan Kamer

De PVDA-fractie in de Kamer. (Foto Solidair, Stefaan Van Parys)

Vanmiddag vraagt de PVDA met een ordemotie in de plenaire vergadering van de Kamer een stemming over het voorstel dat politici een deel van hun loon afstaan in de strijd tegen het coronavirus. Vorige week kondigde de partij aan dat alle PVDA-verkozenen de helft van hun loon voor de maand april schenken aan ngo’s die de ziekte bestrijden. Partijvoorzitter Peter Mertens roept de andere partijen nu op om dat voorbeeld te volgen. De PVDA vraagt straks een publiek debat over het thema in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Wanneer alle parlementsleden in ons land de helft van hun loon van april zouden wegschenken, zou dat een bedrag van maar liefst 1,3 miljoen euro opleveren. “Het is een klein verschil voor de topinkomens van parlementsleden, maar wel meer dan een miljoen euro verschil voor de meest dringende behoeften in rusthuizen en ziekenhuizen. De werknemers in de essentiële sectoren zetten zich elke dag onvermoeibaar in voor onze gezondheid”, zegt Peter Mertens. “Zij hebben nood aan meer middelen. Het is de taak van verkozenen om zoveel mogelijk middelen te verzamelen in het publiek belang.”

“Ons voorstel is van dubbel belang. Politieke verantwoordelijken hebben een voorbeeldfunctie. Heel veel mensen lijden nu inkomensverlies. Het is niet meer dan normaal dat topinkomens ook bijdragen”, zegt Mertens. “Maar het is ook belangrijk om een signaal te geven dat ons publieke gezondheidssysteem moet versterkt worden. Want als er één ding is dat deze gezondheidscrisis aantoont dan is het wel het belang van een goed gefinancierde en openbare gezondheidszorg.”

De PVDA-voorzitter vraagt ook solidariteit met de werknemers die noodgedwongen technisch werkloos zijn: “Een groot deel van de bevolking lijdt deze maand heel wat inkomensverlies. Het is niet meer dan normaal dat topinkomens ook bijdragen. Daarom willen we dat parlementsleden het goede voorbeeld geven en de helft van hun riante verloning afstaan voor april. Dit gebeurt in heel wat andere landen, zoals Griekenland, Spanje, Libanon, Marokko en Bulgarije.”

De volksvertegenwoordigers van de PVDA zelf leven al langer aan een gemiddeld werknemersloon, en dragen de rest van de zitpenningen af aan de sociale actiefondsen van de PVDA. In april zullen 39 parlementsleden van de PVDA uit de verschillende parlementen hun afdrachten schenken aan drie non-profitorganisaties die actief zijn op het terrein (het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Artsen zonder Grenzen). Het gaat om een bedrag van 140.000 euro.


4 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Dorine Naeyaert
  heeft gereageerd 2020-04-28 10:24:21 +0200
  In naam van Dokters van de Wereld dank ik jullie van harte voor jullie grote steun in een tijd waarin wij onvermoeibaar vechten tegen Covid-19, de pandemie die het leven van onze kwetsbare patiënten nog zwaarder maakt dan normaal. Voor mensen aan de rand van onze samenleving zijn dit zeer stresserende tijden. Voldoende opvangcapaciteit tot de volledige verdwijning van het virus, zowel voor niet-COVID-patiënten als COVID-gevallen, is en blijft een cruciale uitdaging. Voor mensen die niet in staat zijn in hun kot te blijven, op straat moeten slapen of enkel terecht kunnen in dichtbevolkte opvangcentra, is deze crisis een extra mentale belasting op al zware levens. Dankjewel om aan onze zijde te staan!
 • Bram Vandenbroele
  heeft deze pagina gevolgd 2020-04-18 08:29:09 +0200
 • Anna Clerinx
  heeft deze pagina gevolgd 2020-04-18 00:05:16 +0200
 • Wies De Troch
  heeft gereageerd 2020-04-17 21:48:36 +0200
  Dit voorstel verdient applaus en instemming!

Volg de PVDA op de voet