Voorstel voor een federale onderzoekscommissie: PVDA vraagt om spoedprocedure

*

Afgelopen donderdag vroeg de PVDA aan de voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Eliane Tillieux (PS), om haar voorstel voor de oprichting van een federale onderzoekscommissie naar de overstromingen snel in de Conferentie van voorzitters te bespreken. Zo kan de procedure sneller verlopen, want de eerste plenaire zitting van de Kamer vindt pas op 23 september plaats.

"De onderzoekscommissie is zopas opgericht op gewestelijk vlak," zegt Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de linkse partij. "Maar de problematiek van de overstromingen gaat alle regeringen aan. Het is niet normaal dat wij tot 23 september moeten wachten voordat ons voorstel in overweging kan worden genomen. Gezien de urgentie zou het parlement dit sneller moeten kunnen behandelen."

De PVDA acht het noodzakelijk dat deze onderzoekscommissie snel op federaal vlak wordt opgericht, zodat zij hand in hand kan gaan met de regionale commissie: "Uit de recente gedachtewisseling met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bleek eens te meer dat de federale regering betrokken partij is, onder meer door de besparingen op de budgetten van de brandweer en de civiele bescherming. Men is trouwens van plan om binnenkort de ministers van Volksgezondheid, Klimaat en Defensie te horen. Hoe zou een regionale onderzoekscommissie dan kunnen volstaan? Ook het federale parlement moet zijn onderzoeksbevoegdheid uitoefenen en zich in dit debat mengen."

De Conferentie van voorzitters is bevoegd om de organisatie van de werkzaamheden van het Parlement te bespreken. Zij kan dus de bespreking van dit PVDA-voorstel bespoedigen. Het enige nadeel is dat zij bij consensus werkt. Alle politieke fracties moeten akkoord gaan. Een akkoord dat Raoul Hedebouw zou willen bereiken, in het belang van de slachtoffers: "De mensen lijden nu al bijna twee maanden onder de gevolgen van de overstromingen. In deze twee maanden hebben ze ervaren hoe de staat tekortschiet om hun de hulp te bieden die ze verdienen. De politiek moet hun nu snel antwoorden geven en lessen trekken zodat dit niet nog eens gebeurt.