Vredesbeweging in actie tegen Navo-top in Brussel: Vrede, geen nieuwe Koude Oorlog!

Foto Solidair, Salim Hellalet

Op maandag 14 juni komt de NAVO top – voor het eerst met VS-president Biden – bijeen in het nieuwe hoofdkwartier in Evere, Brussel. Biden wil na de desastreuze Trump-periode de plooien in de relatie met de Europese bondgenoten gladstrijken. Een goede verstandhouding binnen de NAVO is voor hem cruciaal om China en Rusland aan te pakken. Dat klinkt onheilspellend maar in eerste instantie ook wel ver-van-ons-bed. Zal het allemaal wel zo’n vaart lopen? En waarom moeten we daar als werkende klasse in België van wakker liggen?

Op maandag 14 juni is er een NAVO-top in Brussel, met VS-president Joe Biden. De nationale en Europese vredesbewegingen willen die top niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 13 juni organiseren ze een protestactie in Brussel, met speeches, muziek, een stunt en actietheater.

PVDA roept hiervoor mee op. Vrede! Geen nieuwe Koude Oorlog!

Afspraak om 13 aan het Albertinaplein (vlakbij Centraal-Station) zondag 13 juni. Het dragen van een mondmasker is verplicht, net als het respecteren van de afstandsregels van 1,5 meter. We doen er alles aan om de manifestatie coronaproof te laten verlopen.

Op de top zal verder gewerkt worden aan de NAVO-strategie voor de toekomst. NAVO-baas Stoltenberg vatte die bondig samen op een voorbereidende vergadering: “De internationale orde wordt bedreigd door autoritaire regimes als Rusland en China. Terwijl China wordt gezien als een 'systemische rivaal' was de relatie met Rusland nog nooit zo slecht sinds het einde van de Koude Oorlog.” Hij pleit daarom voor meer ambitie en een versterking van de NAVO. Zo heeft hij een voorstel uitgewerkt om naast de indirecte investeringen in de NAVO, dus met troepen en militair materiaal, de lidstaten ook te vragen direct bij te dragen aan de NAVO-organisatie zelf. Nog meer geld voor oorlog dus.

Deze nieuwe NAVO-strategie is al zichtbaar op het terrein. Al twee jaar vinden de grootste militaire manoeuvres in NAVO-verband sinds 1983 (Defender Europe) plaats aan de grenzen met Rusland. De voorbije maand hebben, voor het eerst in de geschiedenis, Franse marineschepen en troepen meegewerkt aan een VS-operatie in de Zuid-Chinese Zee. Er wordt dus niet meer teruggedeinsd om in die regio een militair spelletje armworstelen te spelen. Draai de zaak eens om. Hoe groot zou de internationale verontwaardiging zijn moesten Chinese schepen voor de Noordzeekust varen?

De militaire factuur stijgt op vraag van de NAVO

Joe Biden maakte onlangs zijn begrotingsvoorstel bekend. Hij vraagt 715 miljard dollar voor Defensie, 1,6% meer dan de 704 miljard onder Trump. De belangrijkste reden voor deze verhoging van de militaire uitgaven is het tegengaan van “de dreiging van China”.

Wat de VS voor haar eigen land bepaalt, dicteert ze ook aan haar Westerse bondgenoten. Die doctrine legt ze op binnen de NAVO, de militaire alliantie tussen de VS en haar transatlantische bondgenoten. De NAVO is de militaire arm van de krampachtige en agressieve VS-politiek om dominantie op wereldvlak te behouden. Het is dus vandaag een essentieel instrument in de nieuwe koude oorlog tegen China en Rusland.

Op vraag van de NAVO moet ook België 2% van haar BBP aan defensie besteden. België wou duidelijk de beste leerling in de klas zijn, want de militaire uitgaven in ons land stegen in het coronajaar 2020 met maar liefst 11,1% naar zo’n 4,75 miljard euro. Terwijl er zogezegd geen geld is voor rechtvaardige pensioenen, een ambitieus klimaatplan, of een goed uitgewerkte publieke gezondheidszorg.

De vorige regering Michel legde voor 9,2 miljard aan militaire investeringen vast. Denk maar aan de 34 peperdure F35-gevechtsvliegtuigen. Wel, het komt door onze NAVO-loyaliteit dat de Belgische belastingbetalers en hun (klein)kinderen dit miljardencontract aan hun been hebben. En waarvoor dient die F35, denk je? Militaire experten zijn het er over eens dat dit vliegtuig niet geschikt is om “traditionele” gevechtsoperaties uit te voeren maar enkel zogenaamde “high end fights” tegen doelwitten in Rusland en China. Het F35-contract is dus meer dan alleen een gat in onze begroting, het vergroot het risico om meegesleurd te worden in de grootschalige militaristische confrontatiepolitiek van de VS.

De unilaterale VS-agressie richting China

Henry Kissinger, voormalig nationaal veiligheidsadviseur van de VS onder Nixon, waarschuwde in een recent interview voor het “kolossale” gevaar dat een koud conflict tussen de twee grootste wereldmachten, China en de VS, met zich kan meebrengen. We zien de laatste jaren een toename van de agressie van de Verenigde Staten tegen China, met een combinatie van economische, juridische en militaire oorlogsvoering en een strijd om informatie. Die houding tegen China is geen recent verschijnsel. Het is een strategie die onder stoom kwam onder president Obama. Het nationaal veiligheidsbeleid van Washington beschouwt het economisch en technologisch opkomende China als het prioritaire doelwit om “onder controle te houden”.

Waarom? De VS willen zich koste wat het kost vasthouden aan een unipolaire wereldorde, met één wereldmacht: de VS . Ook huidig VS-president Joe Biden vaart die uitgetekende koers. In zijn eerste formele persconferentie op 25 maart zweerde hij dat hij niet zal toelaten dat China de VS overtreft als wereldleider. "China heeft een algemeen doel ... om het leidende land in de wereld te worden, het rijkste land in de wereld, en het machtigste land in de wereld," vertelde hij verslaggevers in het Witte Huis. "Dat zal niet gebeuren onder mijn toezicht, want de Verenigde Staten zullen blijven groeien."

Dit is geen conflict tussen gelijke partijen

Wat Biden en zijn buitenlandminister Anthony Blinken iedereen willen doen geloven, is dat China en ook Rusland de agressors zijn. Het nieuwe gele/rode gevaar, bij wijze van spreken. Maar dit komt absoluut niet overeen met de realiteit. De VS geven bijvoorbeeld ongeveer driemaal zoveel uit aan defensie als China. De VS hebben militaire faciliteiten op meer dan 800 overzeese bases, vergeleken met slechts één van China. De helft van deze 800 Amerikaanse militaire bases liggen rond de grenzen van China. Logisch dan ook dat China zich hiertegen wapent, letterlijk en figuurlijk, om zichzelf te beschermen.

Want het Indo-Pacific militaire commando van de VS houdt met grote regelmaat uitgebreide militaire oefeningen, waaronder raketproefvluchten. De VS heeft bijna 20 maal zoveel kernkoppen als China, heeft tweemaal zoveel oorlogsschepen op zee en heeft meer dan 130.000 troepen gestationeerd in de Indo-Pacific.

Laat het duidelijk zijn, het is de agressieve en intimiderende politiek van de VS die de mensheid in groot gevaar brengt. Maar wat houdt dat gevaar dan concreet voor ons in?

Deze Koude Oorlog is gevaarlijker

De Doomsday Clock, een analoge klok die ons een beeld geeft van hoever de mensheid is verwijderd van een grootschalige nucleaire catastrofe, staat vandaag op 100 seconden voor middernacht. Zelfs temidden het meest kritieke moment van de vorige Koude Oorlog, tussen het kapitalistische Westen en het toenmalige Sovjet-blok, was dat alarmsignaal – opgesteld door het wetenschappelijk toonaangevende Bulletin of Atomic Scientists – nooit zo onheilspellend. Hoe komt dit?

Terwijl kernwapens tijdens de eerste Koude Oorlog samen al krachtig genoeg waren om de hele aardbol te vernietigen, is vandaag de vooruitgang in nucleaire slagkracht en technologie verveelvoudigd. De VS zet sinds haar nieuwe nucleaire doctrine in op meer direct inzetbare kernbommen. Het idee dat kernwapens uitsluitend dienen om af te schrikken, blijft dus niet meer overeind, het gevaar op een nucleair conflict neemt toe.

Als de intimidatie van de VS blijft toenemen, zoals de eenzijdig opgelegde economische sancties, de wapendeals met Taiwan (de afvallige provincie van China), de militarisering van de Zuid-Chinese Zee...dan kan een koud conflict overslaan in een hete confrontatie.

Dit is niet onze oorlog

De NAVO is er niet op gericht ons te beschermen. Integendeel, ze zet in op verdere dure militarisering, nucleaire ontwikkeling en een nieuwe confrontatiepolitiek met China en Rusland. De PVDA roept op om ons daar tegen te verzetten. We willen niet dat België meegesleurd wordt in die oorlogslogica. Dit is niet onze oorlog. Deze confrontatiepolitiek dient niet onze belangen, maar die van Westerse multinationals en de regeringen die hen steunen. Het is hun oorlog, maar het zijn wel onze levens die bedreigd worden. Laten we ons daar tegen verzetten en resoluut kiezen voor vrede en internationale samenwerking. #Peace! #NOnewcoldWAR