VTM-reportage over bescherming tegen corona op het werk: “de werkgever lacht ons uit”

Screenshot VTM-Nieuws

Inspecteurs stellen vast dat ruim de helft van alle gecontroleerde bedrijven niet in orde is met de coronamaatregelen. Dat bracht VTM-Nieuws naar buiten. “Er zijn geen mondmaskers, er is geen looprichting, geen plexiglas”, getuigt een werknemer in de uitzending. De PVDA vraagt dat de sociale inspectie wordt versterkt, zodat er meer controles kunnen worden uitgevoerd.

“Onze baas draagt pertinent geen mondmasker. In de kantine zitten we met 12 aan een tafel en er wordt niet voldoende ontsmet.” De anonieme getuigenis uit VTM-Nieuws liegt er niet om. Zeker als je weet dat 20% van de besmettingen op het werk gebeuren en meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven niet in orde is met de corona-maatregelen.

De PVDA vraagt daarom een versterking van de sociale inspectie. De linkse partij beroept zich voor die eis ook op een anonieme getuigenis van een sociaal inspecteur die pas in september vernam dat hij sinds juli al ook bevoegd was voor de coronamaatregelen. “Dit kwam bovenop ons gewone werk zoals de controle op de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden, het nazicht van de  werkzaamheden van de ondernemingsraden, enzoverder”, getuigt hij. “In onze dienst hebben we hiervoor welgeteld 1 uur opleiding gekregen.”

Naast meer personeel vraagt de PVDA ook dat de sociale inspectie dwingende maatregelen kan opleggen, zoals sancties of de onmiddellijke stillegging van het bedrijf. "Zonder gespecialiseerde controles en effectieve sancties werkt geen enkele maatregel”, aldus PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders. 

Getuigenis werknemer

“Er worden bij ons geen mondmaskers gebruikt. Alleen mijn collega en ik doen het. Onze baas bijvoorbeeld, die draagt het pertinent niet. Er is ook geen looprichting, er is geen plexiglas tussen mijn collega en mij of tussen haar en anderen. De kantine, iedereen zit daar gewoon nog met acht naast elkaar. Een tafel zoals deze, daar zitten ze met twaalf aan. Er wordt niet voldoende ontsmet.” Ondertussen verbiedt de werkgever thuiswerk, wat nochtans zou kunnen. 

Word jij zelf ook geconfronteerd op je werk met onveilige situaties? Laat het ons weten via de Facebookgroep Coronameldpunt: safety@work.

Getuigenis sociale inspecteur

"De overheid doet alsof ze het aantal sociaal inspecteurs voor controle op naleving van de coronamaatregelen in de bedrijven verhoogt, maar dit klopt slechts gedeeltelijk. Het aantal inspecteurs bij de Algemene Directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk – de cruciale inspectiedienst in kwestie – is helemaal niet verhoogd. Er zijn slechts 140 controleurs voor heel België. In plaats van deze dienst fors uit te breiden, werden gewoon andere sociale inspectiediensten op papier bevoegd gemaakt voor coronacontroles.

Omdat al deze diensten al een uitgebreid eigen takenpakket hebben en helemaal niet vertrouwd zijn met welzijnswetgeving, is het niet verwonderlijk dat de bijkomende coronacontroles moeizaam en traag geïmplementeerd werden en er vrij summier en stiefmoederlijk werden bijgenomen. Zo vernam ik als sociaal inspecteur pas in het begin van september, dat ik sinds begin juli ook bevoegd geworden was voor de coronamaatregelen. 

Dit kwam bovenop ons gewone werk zoals controle op de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden, het nazicht van de werkzaamheden van de ondernemingsraden, de controle van de werking van het Comité Preventie en Bescherming op het werk, enzovoort.  Voor de controle op de naleving van de coronamaatregelen in de bedrijven hebben we in onze dienst welgeteld één uur online opleiding gekregen. In de andere sociale inspectiediensten is het niet veel beter gesteld. Denk maar aan de RVA, die overstelpt wordt door de enorme toevloed van aanvragen door corona werkloosheid.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze andere sociale inspectiediensten zich noodgedwongen hoofdzakelijk beperken tot waarschuwingen aan de hand van een summiere checklist: de sanitaire voorzieningen in de toiletten (water, zeep, papieren handdoeken) en social distance-maatregelen in de refter, kleedkamers, vergaderlokalen en werkplaatsen.

Voor iets ingewikkeldere dingen zoals nazicht van een luchtverversingsinstallatie of de noodzakelijke maatregelen bij een uitbraak van corona, hebben enkel de 140 controleurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk de nodige expertise. Zelfs voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals FFP-mondmaskers om bijvoorbeeld controles in slachthuizen te doen, moesten we rekenen op onze collega's van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk om er een paar te krijgen.

Neem er dan nog bij dat het gebrek aan strafrechtelijke vervolging van de processen verbaal van Toezicht op het Welzijn op het Werk een oud zeer is. Vervolging beperkt zich tot heel straffe dossiers, zoals bijvoorbeeld dodelijke arbeidsongevallen. Dit verklaart algauw waarom bijna alle betrapte werkgevers ervan afkomen met een waarschuwing, terwijl 5 jongeren die samen op straat een broodje eten een forse GAS-boete krijgen.

De werkvloer is nochtans de belangrijkste motor van coronabesmettingen. Zonder gespecialiseerde controles en effectieve sancties werkt geen enkele maatregel. De verdubbeling van het aantal sociaal inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk, en een effectief vervolgingsbeleid door de parketten zijn noodzakelijk om corona op de werkvloer te stoppen."
1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Webredactie
    publiceerde deze pagina in Nieuws 2020-11-10 16:20:38 +0100

Volg de PVDA op de voet