Allyson Pollock.

Waarom gezondheidszorg publiek moet zijn

"Stel je voor! Een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iederéén, van huisarts tot specialist, van thuiszorg tot therapie … en bovendien gratis. Onmogelijk?" 

Allyson Pollock is een Britse Professor in de publieke gezondheidzorg aan de Universiteit van Newcastle. Al jaren volgt ze de NHS, het nationale gezondheidszorgsysteem in Groot-Brittannië, op de voet. Dit systeem werd opgericht in 1945 met als doel gezondheidszorg voor iedereen te voorzien. Het werd een inspiratiebron voor de hele wereld.