Waarom de PVDA zich onthield over Oekraïne-resolutie in het Vlaams parlement

Foto Belga

Het klopt niet dat de PVDA in het Vlaams parlement geweigerd heeft om zich uit te spreken tegen de Russische interventie in Oekraïne. Integendeel: de partij heeft er zich fors uitgesproken tegen de militaire actie en heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Dat wil niet zeggen dat we het eens zijn met de visie van de indieners van de resolutie op de rol van de Navo in dit conflict. Daarom heeft de PVDA zich onthouden.

“De PVDA weigert de inval van Rusland in Oekraïne te veroordelen”, klinkt het nadat de PVDA zich onthield over een resolutie in het Vlaams parlement. Niets is minder waar. PVDA-volksvertegenwoordiger Kim De Witte veroordeelde de brutale militaire interventie in het parlement met kracht: 

“Mijn fractie veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne. Zowel de eenzijdige erkenning van de onafhankelijkheid van Donetsk en Loegansk als de militaire inval zijn flagrante schendingen van de Oekraïense soevereiniteit, van het Handvest van de Verenigde Naties en van het internationaal recht. De territoriale integriteit en de soevereiniteit van een volk mogen nooit ter discussie gesteld worden. Oekraïne kan daarop geen uitzondering zijn. 

Wij veroordelen ook het Russische nationalisme en het chauvinisme van Poetin. Dat is niet onze visie. Het zal het Oekraïense nationalisme alleen maar aanwakkeren en dreigt de hele regio verder in brand te zetten.

Tot slot veroordelen wij deze aanval omdat hij naar oorlog leidt. Het is al gezegd: een oorlog waarvan de gevolgen catastrofaal zullen zijn voor het Oekraïense en het Russische volk, en bij uitbreiding voor alle Europese volkeren. Uit deze militaire confrontatie komt niets goeds.”

Ook Peter Mertens laat geen twijfel bestaan over de houding van de PVDA. “Poetin is een kapitalistisch oligarch, anticommunist en oorlogsstoker die met zijn illegale inval in Oekraïne alle verdragen van de Verenigde Naties schendt”, schreef hij op zijn Facebook-pagina. “In zijn groot-Russisch chauvinisme stelt Poetin zelfs het bestaan van Oekraïne in vraag. Dat is tsaristische waanzin.”

Dat de PVDA zich toch heeft onthouden over de resolutie, heeft dan ook niets te maken met het verdedigen van de Russische agressie. De reden daarvoor is dat de resolutie niet de juiste diagnose stelt van het probleem en daardoor ook niet de basis kan zijn voor duurzame oplossingen.

“De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen al op sinds november 2021”, begint de resolutie. “De spanningen dateren niet van november 2021, ze evolueren al dertig jaar”, reageerde Kim De Witte daarop in het parlement. “En er was een escalatie in 2014. Dat is acht jaar geleden. Er zijn vredesakkoorden gesloten in 2014, en in 2015 de Minskakkoorden I en II tussen Oekraïne, Rusland, Frankrijk, Duitsland en de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loegansk. Maar die akkoorden zijn nooit toegepast.”

En de tekst gaat verder: “De Europese Unie en de Navo hebben met alle mogelijke diplomatieke initiatieven getracht om de situatie te de-escaleren.” Dat is een wel bijzonder eenzijdige analyse van de situatie. “Er is een opbodpolitiek vanuit de Verenigde Staten tot uitbreiding van de Navo”, reageerde Kim De Witte. “Dat is wat er bezig is. Er zijn zware militaire investeringen van de Verenigde Staten in Oekraïne tegen de afspraken in: Minsk 1, Minsk 2. Er is een bewapening van extreemrechtse milities. Dat heeft bijgedragen tot het huidige conflict. De Amerikanen trokken zich ook terug uit de ABM-verdragen (Anti-Ballistic Missile), verdragen die betrekking hebben op beperking van systemen tegen ballistische raketten. In 2019 trokken de Amerikanen zich terug uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag. Ze trokken zich terug uit het verdrag van transparantie en wederzijdse inlichtingen over de troepenbewegingen in open lucht in 2020. Al die terugtrekkingen zijn gevolgd door Russische terugtrekkingen en hebben de veiligheidssituatie in Europa niet verbeterd, collega’s. De geleidelijke parallelle installatie van antiraketschilden in Europa van Roemenië tot Polen door de Navo heeft als doel en gevolg om het veiligheidsevenwicht dat tijdens de Koude Oorlog was opgebouwd, te doorbreken.”

Hoe zeer de PVDA de Russische inval in Oekraïne ook veroordeelt, met zo’n eenzijdige resolutie kunnen we niet akkoord gaan. En we staat daarin ook helemaal niet alleen. “Dat de westerse acties, met name de uitbreiding in oostelijke richting van de militaire Navo-alliantie, de massale bewapening van het Oekraïense regime ondanks en in tegenspraak met de Minsk-akkoorden meegeholpen hebben het pad te effenen, staat vast”, schrijft Vrede vzw. Tal van vredesorganisaties verzamelen op zaterdag 26 februari voor een wake tegen de oorlog in Oekraïne. Naast de oproep voor een onmiddellijk staakt-het-vuren, herinneren zij ook “aan de verantwoordelijkheid van de Navo, die gedurende drie decennia met haar permanente uitbreiding geweigerd heeft de Russische veiligheidsbelangen in rekening te brengen.

“Al die daden verantwoorden de invasie van Rusland van Poetin in Oekraïne niet”, besloot Kim De Witte zijn tussenkomst in het parlement. “Zoals ik al zei veroordelen wij deze actie van Poetin. Wij veroordelen deze oorlog. De slachtoffers zijn gewone mensen in Oekraïne en Rusland, maar de actie van Poetin veroordelen wil niet zeggen dat we geen debat mogen hebben over ons buitenlands beleid, dat we geen kritiek kunnen hebben op de uitbreiding van de Navo naar het oosten.”