Gezondheidsspecialist van de PVDA en dokter voor Geneeskunde voor het Volk Anne Delespaul roept de regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Als er een tekort aan tests is, is de oplossing niet om er minder af te nemen, maar moet er meer capaciteit komen.