Wanneer eindigt de lockdown voor mensen met een beperking?

Op 26 mei voerde de PVDA actie nabij het Vlaams parlement tegen de aangroeiende wachtlijsten (Foto Rene Lombardero)

Door ellenlange wachtlijsten zitten 20.000 mensen met een beperking zonder de nodige zorg en ondersteuning. De linkse partij PVDA wijst de Vlaamse regering met een actie op de urgentie van dit probleem, want volgens de berekeningen van de PVDA zal de wachtlijst onder de huidige regering aangroeien tot 24.000 mensen.

Parlementslid Lise Vandecasteele: “Er staan vandaag duizenden mensen met een beperking op een wachtlijst voor een budget dat ze nodig hebben om de nodige zorg en ondersteuning te krijgen. De Vlaamse regering moet ook voor hen perspectief bieden op het einde van hun lockdown.” 

Volgens de laatste cijfers staan er zo’n 20.000 personen met een beperking op een wachtlijst voor een persoonlijk budget. Het gaat om meer dan 16.000 volwassenen en bijna 4.000 minderjarigen. “Vandaag zetten we symbolisch 200 lege stoelen neer aan het Vlaams parlement, één voor elke 100 wachtenden. Bij elke stoel brengen we een getuigenis van wat dat wachten concreet betekent voor de mensen. We willen de Vlaamse regering met die tweehonderd getuigenissen wakker schudden, want de wachtlijsten hebben een grote impact op het leven van mensen met een beperking en hun mantelzorgers.” 

“Om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, hebben mensen met een beperking financiële middelen nodig. Zonder budget blijven ze erg afhankelijk. De wachtlijsten leggen ook een enorme druk op hun mantelzorgers. Zorg dragen voor iemand met een beperking gaat vaak ten koste van eigen vrije tijd of zelfs een job”, stelt Vandecasteele. “Zonder budget leven zij eigenlijk in een permanente lockdown. Die mensen zijn op en de coronacrisis heeft deze problemen alleen maar groter gemaakt.” 

Met de ellenlange wachtlijsten schendt Vlaanderen het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap, dat België mee ondertekende. De VN tikte België eerder al op de vingers omwille van het laten wachten van mensen met een beperking op ondersteuning. Zij hebben immers recht op zelfstandigheid en een volwaardige deelname aan de samenleving. 

Om de wachtlijsten in te perken, besloot de Vlaamse Regering om budgetten versneld vrij te maken. “Met de inspanningen van de Vlaamse Regering zullen er heel wat mensen dit jaar het budget krijgen waar ze recht op hebben”, reageert Vandecasteele. “Maar vanaf volgend jaar worden geen extra middelen meer ingezet, waardoor de wachtlijsten opnieuw zullen aangroeien. Volgens onze berekeningen zullen er op het eind van deze legislatuur meer dan 24.000 mensen op een wachtlijst staan.” 

Lise Vandecasteele eist bijkomende inspanningen via de actie: “Vandaag willen we een gezicht geven aan de gigantische groep mensen die al jaren tevergeefs wacht op een budget. Waar blijft hun relanceplan? We weten hoeveel budget er nodig is om iedereen het budget te geven waar ze recht op hebben. Nu is het een kwestie van dat geld op tafel te leggen en een einde te maken aan hun jarenlange lockdown.” 

Volg de PVDA op de voet