We Are One: PVDA wil meer eenheid, minder ministers en een sterker België

Foto Solidair, Julien Volkaerts

Een versterking van het federale niveau, de herfederalisering van onder meer gezondheidszorg, werkgelegenheid en energie, en een derde minder ministers. In een nieuwe visietekst, in het kader van haar ‘We Are One’-campagne, pleit de PVDA voor een eenheidsfederalisme naar Duits model.

In tien stellingen vat de PVDA haar visie op de toekomst van ons land samen. De partij verzet zich tegen confederalisme en separatisme, en pleit voor een forse versterking van het federale niveau. “Wij willen een eenheidsfederalisme naar Duits model”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Het zwaartepunt van de politieke besluitvorming moet weer op federaal vlak liggen, zoals in Duitsland, waar de federale overheid de krijtlijnen uitzet voor de Länder (gewesten).” 

De PVDA wil een reeks bevoegdheden herfederaliseren. “Het beleid inzake gezondheidszorg, klimaat, mobiliteit en energie, maar ook economie, werkgelegenheid, digitalisering en de overheidsinvesteringen willen wij herfederaliseren en op nationaal niveau tillen. Dat is veel efficiënter. Zo verminderen we het aantal ministers met een derde.” De PVDA pleit ook voor een federale kieskring en komt op voor een sterkere, volledig federale sociale zekerheid.

“Sommige partijen in de Wetstraat zijn van plan om ons land in 2024 verder op te splitsen en Brusselaars, Walen en Vlamingen tegen elkaar op te zetten. Maar de overgrote meerderheid van de Belgen heeft zijn buik vol van de versplintering van ons land. Twee op de drie Vlamingen willen net méér België, niet minder.”

De werkende klasse mag zich niet uit elkaar laten spelen, aldus Mertens. “Wat ons bindt, maakt ons sterker; wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Dat weten wij al heel lang. Samen hebben die van Luik, Gent, Brussel, Charleroi, Antwerpen en alle andere regio’s de arbeidersbeweging in ons kleine landje opgebouwd. Zij hebben onze welvaart opgebouwd en een sterke sociale zekerheid mogelijk gemaakt.” 

De nieuwe visietekst kadert in de ‘We Are One’-campagne van de PVDA, die deze week een opvallende vlucht nam, met de massale verspreiding van gratis vlaggen en ander solidariteitsmateriaal. “Op een week tijd ging bijna onze volledige voorraad van 10.000 ‘We Are One’-vlaggen de deur uit. De volgende levering is gelukkig onderweg. We raken duidelijk een gevoelige snaar bij heel wat mensen die een sterk signaal willen geven tegen de splitsing van ons land”, aldus Mertens.

Voor de PVDA is de ‘We Are One’-campagne een strategisch initiatief om de verdere splitsing van België af te blokken. “Tien jaar geleden startten wij met de ‘We Are One’-campagne op ManiFiesta, het jaarlijks nationaal feest van de solidariteit. Nu separatisten en confederale regionalisten – aan beide kanten van de taalgrens overigens – zich klaarmaken om in 2024 hun slag te slaan, is het tijd om een sterke stem te laten horen voor méér solidariteit en méér eenheid.”

“Wij bouwen aan een brede beweging voor de eenheid van ons land, tegen de dreigende splitsing. De scheiding van ons land is asociaal, duur, absurd en brutaal. Meer eenheid is sociaal, goedkoop, efficiënt en humaan”, besluit Mertens. 

Meer lezen: ‘Tien stellingen voor de eenheid van ons land’

Bestel het solidariteitsmateriaal op we-are-one.be

Volg de PVDA op de voet