Zorgpersoneel: geen verre beloftes meer, geld op de rekening nú

Foto BELGA

Na de aankondiging gisteren van een “nieuw extraatje” voor het zorgpersoneel, vraagt de PVDA dat de vele beloftes nog vóór de eindejaarsfeesten worden waargemaakt.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) kondigde gisteren een nieuwe enveloppe van 200 miljoen euro aan, als beloning voor het personeel van de ziekenhuizen. “Het is goed dat er geld wordt vrijgemaakt”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Sofie Merckx (PVDA). “Maar het is absoluut cruciaal dat dat geld nu snel bij het personeel geraakt. Zoals het er nu uitziet, zal het personeel nog lang moeten wachten.”

Een eerste belofte werd in juni al gemaakt, toen het parlement een premie van 300 euro goedkeurde onder de vorm van een consumptiecheque. Nu blijkt dat deze cheque ten vroegste in de zomer van 2021 ter beschikking gesteld zal worden.

Een tweede belofte werd in juli gemaakt, toen minister Maggie De Block een akkoord sloot met de sociale partners: 500 miljoen voor een loonsverhoging en 100 miljoen voor betere werkomstandigheden. Maar uit de beleidsnota van haar opvolger, minister Frank Vandenbroucke (sp.a), blijkt dat in 2021 slechts de helft van dit budget zal worden vrijgemaakt. De andere helft volgt pas in 2022. Met andere woorden: vóór juli 2021 komt er niks op de rekening van de zorgwerkers.

“Het vertrouwen tegenover de regering is op de werkvloer ver te zoeken”, vertelt Sofie Merckx. “Het personeel geeft het beste van zichzelf, maar na acht maanden crisis is er niets veranderd. Een verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden is de snelste weg naar meer handen aan het bed. Ons land telt 20.000 verpleegkundigen die niet in de zorgsector werken, omdat ze op andere plaatsen betere loon- en arbeidsvoorwaarden vinden. Als het personeel nu nog eens acht maanden moet wachten – tot juli 2021 – dan gaan we in plaats van nieuwe mensen aan te trekken nog veel meer goede mensen verliezen. Tijd dus voor geld op de rekening, nú, geen verre beloftes meer.”