Zorgpersoneelfonds opgericht op initiatief van PVDA zorgt voor meer dan 4.500 jobs

Foto Solidair.

Dankzij het Zorgpersoneelfonds kwamen er in 2019 en 2020 meer dan 4.500 extra jobs bij in de zorgsector. Dat blijkt uit het evaluatierapport van de FOD Volksgezondheid dat aan de Kamer werd overgemaakt. “Heel goed nieuws”, reageert Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger. “Dat er meer dan 4.500 jobs gecreëerd zijn, is het resultaat van de strijd van het zorgpersoneel. Deze nieuwe jobs zijn een eerste stap, maar op het terrein blijft de werkdruk hoog en de noden urgent.”

Het rapport legt de cijfers over het nieuw aangeworven personeel in de federale zorgsector samen. Volgens de cijfers uit 151 ziekenhuizen heeft het Zorgpersoneelfonds in 2019 iets meer dan 1.000 voltijdse jobs mogelijk gemaakt, in 2020 bijna 4.500 voltijdse jobs, luidt het rapport. “Het gaat om een investering van zo’n 247 miljoen euro voor extra jobs in 2020”, licht Sofie Merckx toe. “Zo’n 12 miljoen euro werd geïnvesteerd in de verbetering van de arbeidsomstandigheden, zoals onder andere welzijns- en veiligheidsmaatregelen, versterking van de schoonmaakploegen en opleidingen.”

Het Zorgpersoneelfonds kwam er in oktober 2019 op initiatief van de PVDA, toen de linkse oppositiepartij een amendement indiende op de begroting van de toenmalige regering in lopende zaken. “Ons eerste voorstel in juli 2019 werd verworpen. Door de aanhoudende sociale strijd van het zorgpersoneel op het terrein, die we met de PVDA in het parlement brachten, draaiden de traditionele partijen uiteindelijk hun kar. Die partijen vonden ons voorstel eerst ‘populistisch’”, brengt PVDA-voorzitter en federaal volksvertegenwoordiger Peter Mertens in herinnering. “We zijn trots dat we vanuit de oppositie aan de basis liggen van 4.500 extra jobs in de zorg.”

De linkse partij is verheugd over het resultaat, maar wijst ook op de blijvende prangende noden op het terrein. “De jarenlange besparingen en de coronacrisis hebben het personeel uitgeput”, waarschuwt Sofie Merckx. “Het zorgpersoneel heeft dringend nood aan rust na de derde coronagolf. In veel ziekenhuizen is er een enorme druk om weer rendabel te worden. Wij stellen voor om het Zorgpersoneelfonds te verviervoudigen: een extra schijf van 402 miljoen euro elke twee jaar tot 2026 is nodig om aan de behoeften op het terrein te voldoen. Zo is er tijd om nieuw kandidaten op te leiden.”

Sofie Merckx wijst er ten slotte op dat er meer inspraak nodig is van de werknemers over hoe de extra middelen gebruikt worden. “De verpleeg- en zorgkundigen weten het best wat de patiënt nodig heeft. Een herwaardering van het beroep betekent ook dat zij gehoord worden over het gebruik van de budgetten en de prioriteiten.”