Foto Solidair.

Beeld je eens in: een land dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een land, met propere lucht, dat draait op 100% hernieuwbare energie. We zijn ervan overtuigd: in 2050 kunnen we in zo’n land leven. Op voorwaarde dat we nu beginnen werken aan een ambitieuze klimaatrevolutie die de superrijken doet betalen. Een fenomenaal sociale klimaatrevolutie die de bevolking niet op kosten jaagt, maar zorgt voor beter geïsoleerde huizen, gratis openbaar vervoer en betaalbare energieprijzen.


Eén.
De tijd dringt. 60% minder uitstoot tegen 2030

Download de PDF versie.

Als we voor 2020 niet van koers veranderen, riskeren we een ongecontroleerde klimaatverandering met desastreuze gevolgen voor de mensen en alle natuurlijke systemen waarvan we afhangen.” Aan het woord is VN-secretaris-generaal Guteres die nog maar eens aan de alarmbel trekt. Dat is geen “doemdenken”, dat is de wetenschappelijke consensus, die keer op keer wordt bevestigd in wetenschappelijke studies en rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C leggen we een bindende doelstelling vast: 60% minder uitstoot tegen 2030. En dus niet 35% zoals nu op tafel ligt. We richten een speciaal departement van het Planbureau op dat uitwerkt welke investeringen nodig zijn om jaar na jaar de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen. Tot we in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Het objectief is 50% besparing van energie en 100% hernieuwbare energie.

Twee. Klimaat kent geen grenzen. Eén minister voor klimaat, energie en mobiliteit

De laatste cijfers tonen aan dat België slabakt en zelfs zijn beperkte klimaatdoelstellingen voor 2020 al niet zal halen. We hebben vandaag vier duurbetaalde klimaatministers en nul klimaatbeleid. We ondersteunen de eis van de “klimaatstakers” om tot één minister te komen voor klimaat. We willen één minister die verantwoordelijk is voor één coherent klimaatbeleid. We maken de bevoegdheden inzake milieu, energie en klimaat opnieuw federaal. Dat is een voorwaarde voor een efficiënte planning en om een nieuwe ronde van eindeloos gekibbel tussen de verschillende entiteiten in ons land te vermijden.

Drie. Als het klimaat een bank was, dan was het al gered. Elk jaar 5 miljard euro extra publieke investeringen

Toen de bankencrisis uitbrak, waren er plots tientallen miljarden om de graaibankiers uit de nood te helpen. Vandaag willen we diezelfde politieke daadkracht zien voor de klimaatcrisis.

We richten de Klimaatinvesteringsbank op om de ecologische planning te financieren. De bank investeert elk jaar 5 miljard euro in warmterecuperatie, hernieuwbare energie, openbaar vervoer, slim netwerk, isolatie, onderzoek en andere hefbomen. Dit moet gaandeweg opgetrokken worden tot 10 miljard euro per jaar. Daardoor bereiken de openbare investeringen opnieuw het niveau van de jaren ‘80.

Vier. Laat de grote vervuilers betalen. Bindende uitstootnormen voor grote bedrijven

We kunnen er niet naast kijken. 300 grote uitstoters zijn vandaag verantwoordelijk voor 45% van de totale Belgische uitstoot. Maar het Europese emissiehandelssysteem (ETS), waarbij hun uitstootquota worden verhandeld, is compleet mislukt. Het vermindert de uitstoot niet, maar maakt er een speculatieobject van. Sterker nog: diezelfde multinationals gebruiken het systeem om zich nog verder te verrijken op de rug van het klimaat en de gemeenschap.

België trekt zich terug uit het Europese emissiehandelssysteem. We voeren per sector bindende uitstootnormen in voor de grote uitstoters van broeikasgassen, in lijn met onze ambities om 60% minder emissie te halen in 2030. De grote vervuilers worden verplicht om te investeren in energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen. Deze klimaatinvesteringen bieden veel kansen voor nieuwe werkgelegenheid. We willen een sociale transitie in overleg met de vakbonden, waarbij werknemers van deze bedrijven maximaal beschermd worden en omgeschoold als de productieprocessen aangepast worden.

Vijf. Power to the people. Betaalbare energie in eigen handen

We investeren zelf in de stroom van de toekomst. In plaats te vertrouwen op Engie, EDF en andere energiemultinationals die vandaag opnieuw steenkoolcentrales bouwen, willen we een publieke energiesector, in handen van de samenleving en onder democratische controle.

We zeggen voorgoed vaarwel tegen de nucleaire schrootcentrales. In plaats van 50 miljard te investeren en minstens tien jaar te wachten op een nieuwe kerncentrale, richten we een publiek energiebedrijf op om snel werk te maken van grootschalige investeringen in hernieuwbare en betaalbare energie. We faciliteren daarnaast ook stedelijke energiebedrijven, in publieke handen, en burgercoöperaties, om lokaal mee te bouwen aan het energiesysteem van morgen.

Energie is een recht, geen luxe. We verlagen de btw op gas en elektriciteit van 21% naar 6%. We voeren een door de overheid gereguleerd, goedkoop energietarief in voor particulieren, zoals het ‘tarif bleu’ in Frankrijk. We halen de kosten voor groene stroom uit de energiefactuur van gezinnen door de woekerwinst van zonneplantages van Fernand Huts & Co af te romen. In plaats van de subsidiekosten voor zonnepanelen af te wentelen op de consumenten, willen we dat Electrabel & co de zwaarste lasten dragen.

Zes. Maak plaats voor de waterstofrevolutie

De zon schijnt niet altijd, de wind waait niet altijd even sterk. 100% hernieuwbare energie is onmogelijk zonder opslag van energie. Om de dalen in de productie van hernieuwbare energie op te vangen, investeren we in opslag van de overschotten bij de pieken. We verwerpen de batterij-piste en kiezen resoluut voor de waterstof-piste. Door elektrolyse van water maken we met die energieoverschotten waterstof aan. Die waterstof kan terug omgezet worden in elektriciteit of gebruikt worden voor klimaatneutraal vervoer in treinen, schepen, bussen, vrachtwagens en auto’s. We stimuleren de ontwikkeling van een circulaire petrochemie dat CO₂ met behulp van hernieuwbaar waterstof vastlegt in duurzame producten.

Zeven. Masterplan isolatie. Goed voor het klimaat en de portemonnee

Wie het niet breed heeft, woont vaak ook nog eens in een slecht geïsoleerde woning. Met een derdebetalersregeling maakt de Klimaatinvesteringsbank het mogelijk dat ook mensen met een kleine portefeuille kunnen isoleren en andere energiebesparende maatregelen kunnen nemen. We brengen samen met de gemeenten de isolatiestand van huizenblokken in kaart en bieden actief groepsrenovaties aan. De Klimaatinvesteringsbank verstrekt daar aangepaste leningen voor. We stellen een masterplan op om tegen 2030 alle publieke gebouwen en sociale woningen klimaatneutraal te maken. We investeren in stedelijke warmte- en koudenetten die industriële restwarmte gebruiken en individuele branders en airco in steden onnodig maken.

Acht. Routeplan 2030. Verdrievoudig het aandeel van trein, tram, bus & metro in de verplaatsingen

Onze regeringsleiders hebben de mond vol van duurzame mobiliteit, maar ondertussen wordt er meer dan 3 miljard bespaard op de NMBS. Op die manier dwingen ze mensen de auto te nemen en verhinderen ze de uitbouw van alternatieven. Met ons Routeplan 2030, een nationale visie op het openbaar vervoer, verdrievoudigen we tegen 2030 het aandeel van de trein, tram, bus en metro in de verplaatsingen. Tegen 2030 willen we een verbinding van vier treinen per uur tussen de grote steden en op de lijnen van en naar de agglomeratie er rond. Door extra investeringen in personeel en materieel zorgen we voor stipte treinen.

Negen. Durf kiezen voor gratis openbaar vervoer

Voor het einde van 2019 wordt Luxemburg het eerste land ter wereld waar het openbaar vervoer volledig gratis is. In heel Europa zijn er ondertussen 56 steden die experimenteren met gratis openbaar vervoer. Wij willen dit goede voorbeeld navolgen. We maken het volledige aanbod van De Lijn, de MIVB en de TEC gratis.

In plaats van rekeningrijden maken we de trein gratis voor het woon-werktraject, voor gepensioneerden, werkzoekenden, minderjarigen en studenten. Ook voor verplaatsingen binnen Europa tot 1000 km moet het spoor de norm worden. In plaats van nieuwe taksen op vliegtickets, willen we hogesnelheidstreinen en nachttreinen toegankelijk maken als duurzaam en betaalbaar alternatief voor het vliegtuig.

Tien. Géén CO2-taks. De klimaatrevolutie moet sociaal rechtvaardig zijn

Sommigen zeggen dat de klimaatcrisis iets is dat we allemaal gecreëerd hebben, maar dat is niet waar, want als iedereen schuldig is, dan is niemand verantwoordelijk.” Die moedige woorden sprak de 16-jarige Greta Thunberg voor de CEO’s van 's wereld’s grootste banken en multinationals, verzameld in Davos. En ze legde haarfijn uit hoe een kleine elite jaar na jaar ongelooflijke winsten weet op te stapelen door de aarde te blijven opwarmen. En ze voegde er aan toe: “En ik denk dat velen hier vandaag aanwezig tot die groep behoren.”

De klimaatrevolutie zal tegelijk duurzaam en sociaal zijn. We verzetten ons tegen een koolstoftaks, die de kost voor een duurzame energievoorziening doorrekent aan de consumenten en bovendien inefficiënt is. Voor de financiering van de klimaatrevolutie moeten belastingen geheven worden op de superrijken met een vermogen boven 2 miljoen euro. Zij zijn het meest verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en het minst kwetsbaar voor de gevolgen.


18 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Tony Vanarwegen
  heeft gereageerd 2020-05-27 09:39:17 +0200
  … stop dan of verminder drastisch de vee-industrie… de grootste milieuvervuiler… ipv dat Peter Mertens opkomt voor de openbare barbeque plaatsen in Antwerpen en hamburgers promoot… … … maar ja dan win je geen stemmen bij de vleeseters, hè…
  Duizenden mensen komen om van honger en dorst… maar de veeindustrie heeft overvloed van water en eten voor het stukje vlees…
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2019-02-09 13:40:43 +0100
  Brandon Peirce, ik ben het eens dat er veel moet gebeuren. Maar wat ik mis is wat we nu morgen kunnen doen. Zo kunnen diesels en vliegtuigen op GTL gaan rijden, varen en vliegen. Het is wat duurder maar de uitstoot van NOx is nihil. O.a. GreenPeace heeft in de vorige eeuw hard lopen schreeuwen over zure regen, vandaag zwijgen ze er over. Maar dit spul is de veroorzaker van die zure regen, komt op mensen, planten en dieren. De bossen zijn nog niet weg, maar bomen zijn niet gelukkig met dat zuur, mens en dier ook niet door longproblemen. Laat het nu net de planten zijn die CO2 gratis en voor niets omzetten in zuurstof, voedsel en waterdamp. Hoef je niks voor te doen. We kunnen dit vandaag de dag, maar waarom doen we het niet? Ja, GTL is wat duurder, maar dat is op de lossen door het lager te belasten dan Diesel zodat mensen willen overschakelen. Je hoeft er geen nieuwe auto voor te kopen, dus juist de mensen met minder kapitaal kan je ermee bereiken, alsook zorgen dat fabrikanten hoger rendement halen per liter, want dat kunnen ze heel goed.
  Iedereen blij. Elektriciteit opwekken uit kernenergie en we hebben een paar honderd jaar schone energie, trouwens de laatste centrales kunnen het afval opnieuw gebruiken. We kunnen dit allemaal vandaag doen. Ze bouwen in het Midden-Oosten enorme GTL fabrieken en ze maken het uit aardgas, waar wacht de politiek op? En bij productie van vlees, waarom laten we de koeien niet tussen bomen lopen en moet het perse een lege weide zijn? We kunnen boeren toch verplichten er bomen in en rond te zetten, ze zijn goed in zaaien en planten en het groeit vanzelf. Niet alleen beter tegen stormen maar beter tegen landerosie. Er zijn zoveel mogelijkheden die amper iets moeten kosten maar heel veel doen.
 • Brandon Peirce
  heeft gereageerd 2019-02-04 01:44:42 +0100
  Bas H, dank dat je eindelijk je punt ivm NOx verduidelijkt. Wat je zegt is dat NOx schadelijk is voor de gezondheid en dat klopt voor 100%. Maar dat is niet echt de grote oorzaak van de opwarming van de aarde. Het zou duidelijker zijn als men meer over broeikast gassen zou spreken en minder over CO2. (Als men pleit voor minder vlees, gaat het over de NH4 – methaan – in hun scheten en niet over de CO2 die ze uitademen.)

  Proficiat aan de PVDA dat men afkomt met een ambitieus 10-punten programma. Dat is meer dan onze 4 klimaatministers gedaan hebben, gezamenlijk of apart. Het stelt alternatieven voor die de emissiehandel moet vervangen. Emissiehandel is een circus waarbij de uitstoot in België de laatste jaren gestegen is in plaats van te dalen.

  Schaf de salariswagens af, zegt men. Ja, maar bouw dan toch het openbaar vervoer uit ipv kapot te sparen, anders moet men toch een auto gaan kopen om de afgeschafte bedrijfswagen te vervangen. (Dan is de werknemer al weer de dupe.)

  De boodschap vh programma is duidelijk: onze economie is ingesteld op overproductie en verspilling terwijl het volk, ook bekend als “de consument”, verdrinkt in marketing en alles wordt ingezet op overconsumptie en wegwerpen… Stop met de schuld op “de consument” te schuiven, die in de realiteit vaak weinig keuze heeft, juist door het aanbod. De economie – de motor van de maatschappij – moet ASAP groener worden, en dat op kosten van de vervuilers die er al zo lang van hebben geprofiteerd.
 • Adrien Kintziger
  heeft gereageerd 2019-02-03 16:47:21 +0100
  Ik heb het al een half miljard keer herhaald.Bij de toekenning van vergunningen voor windmolens, moet aan de uitbatingsvergunning de verplichting gekoppeld worden om de molens ook altijd te doen draaien.Vraag of geen vraag
  is hier niet de juiste nuance, maar wel draaien om de markt te verzadigen met goedkope(groene) stroom.Als nu de prijs te ver zakt op de el-beurzen,leggen ze de productie stil onder het mom van geen vraag/wind of slagschaduwquota bereikt.Stilleggen is speculatief;niet economisch accumulatief….
 • Stef Craenen
  heeft gereageerd 2019-02-03 16:46:29 +0100
  WATERSTOF? Strak plan, bereken dat eens objectief en u zal zien dat dat helemaal niet rendeert. Ik zou ook eens werk maken van overbevolking, kindergeld afschaffen en gratis onderwijs verschaffen ( En DIT is “longterm-thinking”). Eens nadenken over de nieuwere kerncentrales, volgens mij zijn die niet zo slecht? Vlees sterk belasten en mensen informeren dat ze er zonder kunnen, een andere manier van voeding. Wereldwijd de ongebreidelde houtkap STOPPEN ! Vliegtuigen belasten ! EEN regering hier te lande ! Mensen helpen in HUN landen zonder ze allemaal naar Europa te halen, die hulp koppelen aan bevolkingsafname ! Hekelpunt? Zeker, maar uiteindelijk zal het moeten gebeuren willen we de aarde voor iedereen leefbaar houden. Ik behoef ook GEEN betoog van mensen die het anders zien, dit is wat ik ervan denk en de rest interesseert me niet echt.
 • Ludo Keersmaekers
  heeft gereageerd 2019-02-03 00:02:24 +0100
  Goed, maar ook er moeten veel meer hoge bomen en bossen komen . Zeker ook inde steden, geen kleine boompjes
  maar bomen die zeer groot worden. Ook in de haven ontbreken groene bomen.
  Park spoor Noord in Antwerpen is geen goed voorbeeld ; Bomen zijn ook goed voor de geestelijke gezondheid gezondheid
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2019-02-02 23:34:28 +0100
  Dag Hubert,

  Ik was de NOx uitstoot even vergeten uit te leggen. NOx is het spul dat uitgestoten wordt door diesel en kerosine aangedreven tuigen.
  Maar en dit is belangrijk, NOx is zwaarder dan lucht, dus daalt neer. Schepen en Vliegtuigen (vooral Vliegtuigen) strooien dit op hoogte in de rondte. Het probleem van dit spul is dat het in je longen en in contact met water het omgezet wordt in salpeterzuur, of te wel je lichaam wordt afgebroken door simpele inademing. CO2 doet dat niet, dat adem je in en uit, geen verschil.
  Je gaat wel heel makkelijk voorbij aan NOx, want het zit in alles dat verbrand en ja voornamelijk in Diesel en Kerosine maar ook in Benzine. De grap is dat GTL nu juist de dieselmotor amper tot geen NOx laat uitstoten….maar wel verboden in ons land.
  Ik wil er graag meer voor betalen…maar het mag niet. NOx is heel schadelijk, dat zou je moeten weten als scheikundige, CO2 niet.

  Ik heb grote bedenkingen bij je uitspraken, waarvan ik ze zonder problemen kan weerleggen omdat ze niet kloppen.
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2019-02-02 22:43:20 +0100
  Dag Hubert,

  Je slaat de bal behoorlijk mis. Thorium is geen oplossing daar er nu geen centrale mee te bouwen is van voldoende capaciteit.
  Verder is er geen overschot aan opwekking, in België hebben we dagelijks 13GW nodig zo rond 20 uur, en dat hebben we niet in zonlicht en ook niet als het even niet waait en ook niet uit de kerncentrales die we nu hebben. Kortom we voeren constant in, wat dan verkocht wordt als groene stroom. Wij in België zijn amper in staat tot het opwekken van 5 a 6 GW!! En dat is overdag als de zon schijnt en het heel hard waait. Bekijk gewoon het dashboard van Elia. Dat ze de lichten doven heeft niks te maken met onze opwekking maar dat er minder stroom gekocht moet worden uit het buitenland, dat is de enige reden en niks anders. We hebben geen overschot, op geen enkel moment.
  We hebben enkel momenten van minder invoer, maar als ze uit het buitenland de kabels doorknippen dan gaat hier heel de dag het licht uit.
  Voor een professor doe je wel heel rare uitspraken als bv het dashboard van Elia toch wel heel andere data aangeeft.
  Ik ben elektronicus en weet hoe electriciteit werkt, zou graag eens een discussie met je voeren over een real-time gegeven waaruit blijkt dat we constant te kort komen, of schijnt de zon bij jou wel in de avond en nacht? Dat zou pas uniek zijn.
 • Hubert Rahier
  heeft gereageerd 2019-02-02 07:28:54 +0100
  Dag Bas,
  Enkele bedenkingen bij jouw tekst:
  Blijkbaar begrijp jij niet dat er een probleem is met de CO2 uitstoot (maar wel NOx)? Ten eerste moet gezegd worden dat men alle broekasgassen omrekent naar een CO2 equivallent (waarom CO2? Omdat dat het broeikasgas is dat in de grootste concentratie door toedoen van de mens wordt uitgestoten). Het gaat dus over veel meer dan CO2, het tweede belangrijkste broeikasgas waar de mens de hand in heeft is methaan. Ten tweede: in jouw punt 10 zeg je dat CO2 door de opwarming toeneemt. Hoe? CO2 kan niet uit het niets ontstaan. In de prehistorie is dit fenomeen van temperatuursstijging gevolgd door CO2 concentratie stijging vermoedelijk wel voorgekomen. De uitleg is dat de temperatuursstijging zorgt voor meer (vooral plantaardige) aktiviteit, dus de reserves aan opgeslagen koolstof in de bodem werden door de toenemende aktiviteit van planten omgezet naar levend materiaal en meer planten betekent meer CO2 uitstoot, daardoor nog meer verhoging van de temperatuur, …. Vandaag komt de toenemende concentratie CO2 in de lucht echter door de mens, maar de planten die zouden kunnen profiteren van de toegenomen temperatuur zijn voor een groot stuk verdwenen (door de mens). Dit is overigens een belangrijjke reden waarom het niet de planten zijn die aan de basis van de hogere CO2 concentratie liggen.

  Op jouw punt 6: Er zijn, zeker de laatste jaren, momenten waarop een teveel aan elektriciteit geproduceerd wordt in België. Dit komt door de installatie van zonnepanelen en windmolens die produceren als er zon/wind is maar het verbruik fluctueert niet volgens dat schema. Moesten er geen kerncentrales zijn dan was het probleem van overschot aan elektriciteit niet zo groot omdat de andere elektriciteitscentrales (gas, biomassa, water) snel kunnen opstarten en stoppen of partiëel werken. Een kerncentrale kan dat niet (opstarttijd is grootteorde 1 week) en in België komt een groot deel van de elektriciteit nog van kerncentrales.
  Er is dus weldegelijk op bepaalde momenten een overschot aan elektriciteit. Dat was er lang geleden ook en o.a. daarom hebben we in België lichten langs de autostrades zodat het overschot aan elektriciteit dat ’s nachts geproduceerd werd door de kerncentrales daar kon afgezet worden.
  Kerncentrales bijbouwen vergroot dus het probleem van overaanbod. Ik raad je aan om het artikel van prof. Van Rensbergen eens te lezen over kerncentrales https://www.wtnschp.be/wetenschap/natuur/ecologie/thorium/ dan krijg je een idee van het waarom van kerncentrales en van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, nog voor er kernsplijtstof in de reaktor komt.
  Als je wat meer wil weten over de energievoorziening kan je onderstaande link bekijken (nog grotendeels geldig, behalve dat vandaag bepaalde industriën al inspelen op het overaanbod aan elektriciteit om op die momenten goedkoop te produceren)
  https://www.wtnschp.be/wetenschap/natuur/ecologie/verandering-is-nodig/
  Verdere vragen kan je ook stellen via hrahier@vub.be of je kan naar mijn lessen komen (milieuaspecten voor het ingenieursberoep).
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2019-02-01 19:43:58 +0100
  Ik heb grote problemen met veel punten, omdat ze niet kloppen.

  1. Uitstoot van wat? NOx dan ben ik het eens, maar CO2 niet.
  2. België 1 land maken met 1 regering, is beter voor alles en iedereen. Het gezeur uit het verleden moet stoppen. Ik ben Belg!
  3. Subsidies werken niet, pak de huisjesmelkers aan als ze niet isoleren maar wel premium vragen.
  4. Welke uitstoot? Opnieuw CO2 is het probleem niet, CO2 stijgt door de opwarming maar zorgt niet voor de opwarming, steeds verkeerd gebruikt.
  5. BTW moet 6% zijn en tot we alternatieven hebben moeten we kerncentrales bouwen, de laatste nieuwen kunnen verbruikte kernstaven gebruiken, of te wel het afval verwerken tot electriciteit.
  6. We kunnen geen waterstof uit electriciteit opwekken want we hebben niet genoeg electriciteit, eerst moet je een overschot hebben en die hebben we niet. We hadden eerst moeten zorgen voor opslag, capaciteit bouwen en dan pas zonnepanelen en windmolens moeten subsidiëren. We stevenen af op een ramp met het huidig beleid.
  7. Opnieuw, huisjesmelkers aanpakken.
  8+9 Gratis openbaar vervoer is zelfs een besparing!! Zo kost de informatica en facturatie van de Lijn 250 miljoen tegenover een opbrengst van amper 80miljoen! Zet die mensen in om de boel veilig te maken, dan besparen we zeker nog steeds 100mln per jaar!
  10 CO2 is geen probleem, nooit geweest ook. CO2 stijgt door de opwarming maar is niet de oorzaak van de opwarming, iets wat ze steeds misbruiken. Alle rapporten en onderzoekers zeggen dit steeds, nergens kunnen ze aantonen dat CO2 de oorzaak is.

  Wat moeten we NU doen?

  1. Kerncentrales bouwen, dat is schoon en groen, de nieuwe centrales geven ons ruimte om te kunnen overschakelen en ze verbranden reeds opgebruikte splijtstaven, dus ze bouwen de afval ook af.
  2. Alle subsidies op elektrisch rijden alsook zonnepanelen en windmolens stopzetten, door het ontbreken van opslag hebben we hier niets aan.
  3. Promoten van GTL, BTL, CTL en HVO als vervangers van Diesel en Kerosine, maak dit goedkoper dan Diesel, want het is schoon en zuinig. Dan kunnen we werken aan waterstof, als het dan nog nodig is.
  4. Stop met de aftrek van bedrijfwagens en de lease subsidies, bedrijfswagens moeten voor privé gebruik 2x belast worden, zo dwingen we mensen dichter bij het werk te gaan wonen of het werk bij de mensen te gaan vestigen.
  5. Verbied mensen (allemaal) meer dan 2x per jaar te vliegen, ja hoog tot laag en verbied privévliegtuigen in totaal!
  6. Verbied schepen die niet kunnen aantonen op een van bovenstaande diesel brandstoffen te varen, is wat duurder, nou en?
  7. Leg nu eindelijk accijnzen en belastingen op voor kerosine, het is belachelijk dat de grootste vervuilers niet betalen.
  8. Multinationals die zich niets aantrekken van ons land, gewoon verbieden te verkopen in België, iemand moet beginnen.
  9. Leg een maximum inkomen op en leg enorme belastingen op voor grootverbruikers aan energie, zoals bv de overheid zelf!
  10. Stop met LEZ, dat is een pure belastingmaatregel en brengt niets.

  Dit is realistisch en kunnen we nu al doen, het is er….waarom dan niet dit doen zodat we vanaf daar kunnen vertrekken naar effectief een zuivere economie.
 • Kris Put
  heeft gereageerd 2019-02-01 18:37:55 +0100
  Ik ben met het meeste akkoord, maar ik geloof niet in elektrische mobiliteit en windmolens. Elektrische wagens vervuilen en verwoesten zeker zoveel als gewone wagens en zorgen voor een snellere opwarming. Windmolens is weer zo een strategische geldklopperij en de hoeveelheid windmolens die nodig is verstoord het leven in de grond waar we dikwijls geen rekening mee houden. ( de grond is dood ) Er bestaan duurzamere oplossingen, windmolens en zonne-panelen zijn voor mij al primitief. In ieder geval jullie hebben mijn stem
 • Brigitte Van Gerven
  heeft gereageerd 2019-02-01 18:35:09 +0100
  Ik vind het zeer jammer dat er in de discussie over de CO2 taks geen onderscheid wordt gemaakt tussen een “koolstofheffing met dividend” en een gewone koolstofheffing. Het is een even groot verschil als tussen Robin Hood die geld van de rijken afpakt om ze aan de armen te geven en … een Robin Hood die van de rijken steelt en alles in zijn eigen zakken steekt. Niet met elkaar te vergelijken.

  Het is vooral jammer omdat we op die manier een oplossing over het hoofd zien die sociaal rechtvaardig en politiek haalbaar is, en die bovendien werkt. In een recente gezamenlijke verklaring (zie Wall Street journal, 16 jan jl.) hebben 45 topeconomen, waarvan 27 Nobelprijswinnaars hun unanieme steun uitgesproken voor de koolstofheffing met dividend als de snelste, meest efficiënte en meest rechtvaardige oplossing om de CO2 uitstoot te verminderen.

  Bij een koolstofheffing met dividend wordt er een heffing betaald op alle CO2 uitstoot, en de volledige opbrengst van de heffing wordt gelijk over alle burgers van het land verdeeld, in de vorm van een “dividend”, een bedrag dat maandelijks op je bankrekening wordt gestort.

  Een koolstofheffing met dividend is geen belastingverhoging. Het is een herverdeling van wie veel vervuilt naar wie weinig vervuilt. En aangezien de rijken in het algemeen een hogere CO2 voetafdruk hebben: ze rijden meer met de wagen, ze nemen vaker het vliegtuig, ze consumeren meer … is het in het algemeen ook een herverdeling van rijk naar arm. De koolstofheffing met dividend is vanaf dit jaar ingevoerd in Canada en daar is berekend dat maar liefst 2/3de van de gezinnen zelfs een voordeel doen door deze regelgeving.

  Voor meer informatie over de koolstofheffing met dividend mag u mij steeds contacteren
  Brigitte Van Gerven, Citizens’ Climate Lobby België
  brigitte.vangerven@skynet.be
 • Maike Bretschneider
  heeft deze pagina gevolgd 2019-02-01 18:23:14 +0100
 • Eddy Rondags
  heeft gereageerd 2019-01-31 23:42:16 +0100
  Waar staat er onmiddellijk massa’s nieuwe BOMEN PLANTEN??? En mensen zoals Joke Schauvliege die het niet kan laten ze om te hakken achter de tralies zetten?
 • Raf Nilis
  heeft gereageerd 2019-01-31 23:18:09 +0100
  Teleurstellend om punt 10 te lezen. Volgens mij is een CO2-taks op alle goederen en diensten cruciaal om een ommekeer te kunnen realiseren. Volgens mij zal dit niet zorgen voor een verhoging van de prijzen maar wel een verschuiving. Zo zal bv. lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel het goedkoopst worden. Ik geloof daar heel sterk in.
 • Mark Moens
  heeft gereageerd 2019-01-31 14:30:57 +0100
  Proficiat, een fantastisch plan dat de klimaatbusiness in het hart treft en de werkende bevolking vertrouwen zal inboezemen omdat ze niet de kop van jut wordt via het kostenplaatje. Schauvliege versprak zich op dat punt door te waarschuwen voor “maatregelen die pijn zullen doen”. Tienduizenden vragen actie nu! en Joke denkt dat die alleen met pijnigen tot klimaatvriendelijkheid kunnen worden gebracht. Hoe vervreemd kan je als beleidsmaker zijn van je eigen verantwoordelijkheid?
  Wel één bedenking bij punt 6, de waterstofrevolutie. Ik vraag me af of de pvda zich zo expliciet moet engageren aan de technologische kant van het klimaatprobleem: voluit voor waterstof, principieel tegen nucleaire energie. Tenslotte ligt het kalf gebonden bij wie de energie bezit, ze kan produceren en verdelen. Technologie speelt daar maar een secundaire rol en kan doorheen de tijd wisselen.
  Maar voor de rest zeg ik: Vooruit met de geit, let’s do it!
 • Pieter Serverius
  heeft gereageerd 2019-01-30 20:41:03 +0100
  Beter en betaalbaar OV om onze vervuilende en economisch verlieslatende files aan te pakken, fijn! Maar wat met de aanpak van de wildgroei aan salariswagens? Waar er in 2007 nog maar 288.679 salariswagens op onze wegen rondreden, steeg dat aantal in 2016 tot 445.419!
 • Erik Vanobbergen
  heeft gereageerd 2019-01-30 15:57:54 +0100
  Proficiat! Het eerste samenhangend klimaatplan dat ik te lezen krijg. Eco-optimisme!

Volg de PVDA op de voet