“België moet doorvoer militair materiaal naar Israël stoppen”

Het is tijd voor solidariteit met Palestina. Niet in woorden. Maar met daden. Om een staakt-het-vuren af te dwingen, is het nodig dat ons land de doorvoer van militair materiaal naar Israël stopt.