De eerlijke taxshift in Zelzate haalt het geld bij de multinationals

.

Het linkse gemeentebestuur van PVDA en sp.a kiest voor nieuwe investeringen, een eerlijkere verdeling van de lasten en meer inspraak. Centraal in het Toekomstplan staat een “eerlijke taxshift”: grote bedrijven en multinationals dragen meer bij, burgers en kleinere ondernemingen minder.

Een jaar geleden schreef Zelzate geschiedenis. In het hartje van de Gentse kanaalzone kwam voor het eerst een coalitie tussen sp.a en PVDA tot stand. Het resultaat van een jarenlange strijd van de PVDA en haar dokters van Geneeskunde voor het Volk voor betere leefomstandigheden.

Het progressieve bestuur kondigde onmiddellijk aan dat het een breuk wilde maken met de politieke privileges en het gekibbel uit het verleden: de Toekomstcoalitie deed het met twee schepenposten minder, de burgemeester schafte zijn dienstwagen af en de schepen van Sociale Zaken stond zijn bureau af aan de VDAB.

Het waren broodnodige besparingen om de sociale dienst opnieuw ademruimte te geven, want daarop was de jaren voordien hevig bespaard. En met resultaat: Zelzate zet 100.000 euro extra in voor de strijd tegen kinderarmoede en helpt meer mensen op weg naar een job. Dankzij de samenwerking met Samenlevingsopbouw kunnen ook vier bijkomende opbouwwerkers worden ingezet.

Komaf met neoliberale besparingsbeleid

Na een jaar hard werken is het linkse bestuur nu klaar met zijn Toekomstplan. De jonge bestuursploeg blaakt van ambitie en maakt komaf met het neoliberale besparingsbeleid. Waar andere gemeenten personeel afdanken of belastingen verhogen, kiest Zelzate voor nieuwe investeringen, eerlijkere verdeling van de lasten en meer inspraak.

Lees verder onder de foto

“Net als andere gemeenten heeft Zelzate het niet breed.”, legt schepen van Financiën Geert Asman uit. De middelen uit het gemeentefonds zijn onvoldoende om aan de basisbehoeften van de inwoners te voldoen. “De komende jaren stijgen de kosten voor de pensioenen en ook de bijdragen voor afvalwerking en politie gaan fors de hoogte in. De inkomsten uit de aanvullende personenbelasting staan onder druk door de vele cadeaus die de voorbije jaren werden uitgedeeld aan de werkgevers. Allemaal kosten waar de gemeente weinig of geen invloed op heeft. We hebben dus élke euro die we in het meerjarenplan uitgeven minstens drie keer omgedraaid.”

Hoe wil Zelzate dan toch een omslag maken? Door de bedrijvenbelasting aan te passen. Een gemeente is bevoegd om op haar eigen grondgebied belastingen te heffen. En dus kiest het linkse bestuur ervoor om een “eerlijke taxshift” door te voeren. Géén taxshift die het geld haalt uit de zakken van de werkmens. Maar een échte eerlijke taxshift, die het geld gaat halen bij het grootbedrijf en de multinationals.

FAQ: Wat je moet weten over de eerlijke taxshift in Zelzate

Sterkste schouders, zwaarste lasten

De eerlijke taxshift in Zelzate wordt mogelijk gemaakt door een aanpassing van de tarieven van de bestaande oppervlaktebelasting. Kleine en middelgrote bedrijven (tot 5.000 m²) krijgen jaarlijks 100 euro korting. Daarmee komt de PVDA een verkiezingsbelofte na. Enkel de grootste bedrijven en de multinationals betalen een extra bijdrage.

De nieuwe oppervlaktebelasting brengt 420.000 euro extra op. Dat is een peulschil voor grote bedrijven, maar een wereld van verschil voor een arme gemeente als Zelzate. De grote multinationals zullen amper 0,09% van hun winst betalen aan deze belasting. Ter vergelijking: stel dat iemand per jaar 2.000 euro kan opzij zetten, dan zou deze belasting hem 1,80 euro kosten.

De opbrengst van deze belasting gaat naar een propere en goed onderhouden gemeente. De voetpaden worden opnieuw veilig en vlot toegankelijk gemaakt voor mensen die minder mobiel zijn. Daarvoor wordt jaarlijks 250.000 euro opzij gezet. De gemeente maakt ook extra middelen vrij voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Zelzate gaat voor 100% hernieuwbare energie. De komende zes jaar worden 12.800 bomen geplant, een voor elke inwoner van de gemeente.

Weg met asociale huisvuilbelasting

Al jaren voert de PVDA samen met de inwoners van Zelzate strijd tegen een asociale huisvuilbelasting die door het vorige liberale bestuur werd ingevoerd. Dankzij de eerlijke taxshift kan deze asociale taks van 55 euro geleidelijk afgeschaft worden. In 2022 wordt ze gehalveerd om in 2024 helemaal te verdwijnen. Hiermee maakt de toekomstcoalitie haar belofte waar om de belastingen voor de bewoners te verlagen.

Bovendien komt er in 2020 géén verhoging van het tarief voor huisvuilophaling. “Wij kiezen ervoor om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten betalen”, zegt PVDA-schepen Geert Asman. “En dus verlagen we de belastingen voor gezinnen of kleine ondernemingen. Dat is uniek in Vlaanderen.”

Privatiseringen terugdraaien

Het Zelzaatse bestuur wil nog op een andere manier een breuk maken met het verleden. Het groenonderhoud wordt voortaan opnieuw in eigen beheer gedaan. Extra personeel en materiaal worden ingezet. Omdat de privésector hoge tarieven aanrekende voor het maaien van openbaar domein, levert dit de gemeente zelfs een kleine besparing op. Het bestuur draait ook de privatisering van de poetsdienst en van het onderhoud van de wegen terug.

Dat de Zelzaatse toekomstcoalitie vandaag hierop inzet, is geen toeval. Onder het vorige gemeentebestuur vonden de PVDA en de lokale sp.a-afdeling elkaar al in de strijd tegen privatiseringen. Nu gaat de strijd voor sterke openbare diensten verder met ruggensteun vanuit het college.

De mening van de Zelzatenaar

Het doorvoeren van de eerlijke taxshift zal niet vanzelf gaan. Steenrijke multinationals en werkgeversorganisaties als Voka kondigden al aan dat ze de taxshift met alle mogelijke middelen zullen bestrijden.

Daarom roepen PVDA-schepenen Geert Asman en Steven De Vuyst de Zelzaatse bevolking op om op maandag 30 december massaal naar de gemeenteraad te komen. Er wordt ook een affichecampagne opgestart bij de Zelzaatse middenstand om hun steun voor de eerlijke taxshift te vragen.

Vanaf januari gaat het schepencollege met zijn Toekomstplan op tournee door de wijken. Dat is meteen het startschot voor de wijkraden. Het gemeentebestuur vraagt de mening van de Zelzatenaren over noodzakelijke investeringen in hun buurt. Tegelijk roept het bestuur de mensen op om samen druk te zetten op de multinationals om hun bijdrage te betalen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.