Manif

De blokkering van de klimaatwet heeft de duizenden klimaatbetogers die vandaag op staat kwamen in Brussel en Luik niet ontmoedigd. Met meer dan 15.000 deelnemers over het land blijft de klimaatbeweging druk zetten en het klimaat hoog op de politieke agenda zetten. Maar het is duidelijk dat de antwoorden die we zoeken niet zullen komen van het huidige beleid.

Met bijna 10.000 personen in Brussel en 7.000 in Luik blijft de klimaatbeweging standhouden. Jong en minder jong die vandaag aanwezig waren, willen druk op de politiek blijven uitoefenen zodat een klimaatbeleid wordt gevoerd dat een antwoord biedt op de huidige crisis. Een belangrijke delegatie van de gele hesjes had zich aangesloten bij de klimaatmars onder de slogan : « Einde van de wereld, einde van de maand, zelfde strijd! Om een ambitieus en sociaal klimaatbeleid te eisen. Omdat de urgentie op het vlak van klimaat blijft. Met het huidige beleid zal België de doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen die de Europese Unie heeft vastgesteld ruimschoots missen. Nochtans gaat het om doelstellingen die ruim onvoldoende zijn. In plaats van de CO2-uitstoot met 60% te verminderen, zoals de wetenschappelijke wereld voorschrijft, heeft België zich tot doel gesteld haar uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen.

De antwoorden liggen niet in het huidige beleid

“Het zou absurd zijn dat België een veel zwaarder objectief op Europees niveau zou aanvaarden. We moeten vermijden het kind van de rekening te zijn”, verklaart het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het VBO en Voka – de twee machtigste werkgeversorganisaties van België – hebben aangetoond dat ze niet de ambitie hebben het klimaat te redden, tenzij het gaat om de factuur door te schuiven naar de burgers. De werkgevers doen zelf genoeg. Je moet nu naar de gezinnen kijken. Daar zit er nog veel marge, verklaarde Voka een aantal weken geleden, terwijl het VBO voorstelde de loonindexering te schrappen om het klimaat te redden.

Ze konden vorige donderdag rekenen op het luisterend oor van de partijen van de voormalige meerderheid. De N-VA, CD&V en Open Vld verzetten zich tegen de herziening van de Grondwet die nodig is op de klimaatwet aan te nemen. De MR plooide in extremis voor de omvang van de beweging, wetende dat Open Vld, CD&V en N-VA de goedkeuring van de wet in elk geval zou blokkeren. De liberalen hebben effectief goed begrepen dat elk ambitieus klimaatbeleid zou botsen met de winsten van de multinationals.

Het federalisme, dat de concurrentie tussen de Gewesten organiseert, heeft ook aangetoond dat het een krachtig wapen ten dienste van de status quo is. “Vier ministers, maar nul beleid" is overigens een van de slogans van de jongeren. Tijdens de COP21 in Parijs in 2015 stuurde België vier ministers, maar zonder akkoord. In Katowice in december 2018 was minister Marghem de enige aanwezige, maar ook zonder akkoord. En op de top van Luxemburg was geen enkele van de vier ministers aanwezig …

Stand houden

Op 2 december 2018 kwamen 65 000 mensen op straat om een ambitieus beleid te eisen. De scholieren, die werden geïnspireerd door de Zweedse Greta Thunberg en geleid door Anuna De Wever en Kyra Gantois, kwamen 13 (!) weken na elkaar de straat op. Ondertussen vervoegden studenten en werknemers de beweging naar aanleiding van de wereldwijde 'global strike' om het klimaat te redden. De eerste klimaatstaking die gedekt werd door vakbondsorganisaties was geboren. Verschillende duizenden werknemers waren op de afspraak. Het klimaatvraagstuk was niet alleen meer een zaak van activisten, maar was ieder gezin binnengedrongen. Overal, van de scholen, over de ondernemingen en universiteitscampussen, wordt nu gedebatteerd over het klimaatvraagstuk. Nadat de regering het klimaat gedurende vier jaar heeft genegeerd, heeft de klimaatbeweging het vandaag hoog op de agenda gezet.

300 multinationals zijn in België verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Ze hebben niet de intentie om hun winsten te zien dalen en het VBO en Voka zijn er om hun belangen te verdedigen bij het luisterende oor van de regering. Geen enkel ambitieus klimaatbeleid is mogelijk zonder te raken aan de grote vervuilers en de blokkering van de klimaatwet heeft het mogelijk gemaakt de hypocrisie te ontmaskeren van de partijen die verkiezen de belangen van de multinationals te verdedigen.

Het is maar een begin en niets zal zijn zoals voorheen. Het klimaatvraagstuk kan voortaan niet meer worden genegeerd. Er staan echter talrijke obstakels in de weg voor een ambitieus klimaatbeleid. Om de vervuilende multinationals dwingende regels op te leggen, zal de beweging nog groter moeten zijn. Nog radicaler. En lang moeten duren. Zoals Greta Thunberg zegt: “Wij zijn hier gekomen om jullie te laten weten dat de verandering eraan komt, of jullie dat nu wensen of niet. De ECHTE MACHT ligt bij het VOLK.”

Ontdek de klimaatrevolutie van de PVDA

Toespraak van Greta Thunberg in Berlijn

"Wij leven in een vreemde wereld. Daar waar de volledige wetenschap ons zegt dat we nog ongeveer 11 jaar verwijderd zijn van een onomkeerbare kettingreactie die de mens niet kan controleren en die waarschijnlijk het einde zal zijn van onze beschaving zoals we die nu kennen.

Wij leven in een vreemde wereld waarin de kinderen hun eigen opvoeding op het spel moeten zetten om te protesteren tegen de vernietiging van hun toekomst. Daar waar de mensen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis het zwaarst zullen worden getroffen. Daar waar de politici zeggen dat het te duur is om de wereld te redden, terwijl ze miljarden euro subsidies verstrekken aan fossiele brandstoffen.

Wij leven in een vreemde wereld waarin niemand verder durft te kijken dan de huidige politieke systemen, zelfs al is het duidelijk dat de antwoorden die we zoeken, niet in het huidige beleid liggen.

Wij staan vandaag op een kruispunt van de geschiedenis. Wij zijn aan het falen, maar we hebben nog niet gefaald. We kunnen het nog herstellen. Het is aan ons om dat te doen."

Volg de PVDA op de voet