We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app
Arbeider op de bouwplaats die een metalen raamwerk maakt voor het storten van beton.

Borealis 2.0? Bouwbedrijf Democo opnieuw in de fout met sociale dumping

Peter Mertens kon werfdocumenten inkijken via een vertrouwelijke bron.

woensdag 12 juli 2023

Op de werf van de Leopoldskazerne in Gent waren sinds de start van de werken in 2019 al meer dan duizend onderaannemingen actief. In maart dit jaar alleen al werkten er 220 onderaannemingen. Op de werf zijn ook bedrijven actief tot op het vijfde niveau van onderaanneming, ook al werd in 2017 een wet ingevoerd om dat te verbieden, net om sociale dumping en uitbuiting tegen te gaan. 

Twee jaar geleden stort een school in op Antwerpen-Zuid. Vijf arbeiders komen om het leven. Hoofdaannemer is Democo. Het bedrijf komt in opspraak: het zou waarschuwingen over stabiliteitsproblemen genegeerd hebben en gelogen hebben over het aantal onderaannemingen actief op de werf. 

Maar Democo gaat nu opnieuw in de fout op de werf van de Leopoldskazerne in Gent. Onze volksvertegenwoordiger Peter Mertens kon via een vertrouwelijke bron werfdocumenten inkijken.

Sinds de start van de werken in 2019 zijn er al meer dan duizend onderaannemingen actief. In maart dit jaar alleen al waren er 220 onderaannemingen aan het werk, waarvan zeven onwettelijk. 

Werd er geen enkele les getrokken uit de ramp in Antwerpen waarbij vijf bouwvakkers het leven lieten?

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“Op de werf van de Leopoldskazerne botsen we opnieuw op een onoverzichtelijk kluwen van honderden onderaannemingen en een gebrek aan controle. Niemand weet wie wanneer aanwezig is en voor welk bedrijf. Dat zet de deur open voor sociale dumping en brengt de veiligheid van de werknemers in gevaar. Werd er geen enkele les getrokken uit de ramp in Antwerpen waarbij vijf bouwvakkers het leven lieten?”, vraagt Peter zich af.

In een diepgaand onderzoek van Het Laatste Nieuws getuigen klokkenluiders hoe er op de werf “met mensenlevens wordt gespeeld”. Ze kaarten het structurele probleem met de onderaannemers aan en hoe dit leidt tot uitbuiting en onveilige situaties. HLN kreeg ook verschillende onderaannemers zelf aan de lijn die getuigden over weinig tot geen controle op de werf.

“Als die gebouwen worden geopend, staan al die politici en overheden in de lijn om het lintje door te knippen met de fanfare. Dan zijn ze heel verantwoordelijk. Maar als er iets misloopt, dan gebeuren steeds opnieuw dezelfde drie dingen. Eerst spelen ze Manuel van Fawlty Towers, ‘I do know nothing’. Ineens weten ze van niets. Vervolgens beginnen ze allemaal met de vinger naar elkaar te wijzen. En tot slot zwijgen ze en zeggen ze dat het gerecht zijn werk moet doen en verandert er juist niets”, stelt Peter.

Wij vragen een strenge aanpak van de ketens van onderaannemingen en sociale dumping op onze bouwwerven en hebben daarvoor twee duidelijke eisen: 

  • de verantwoordelijkheid moet bij opdrachtgever en hoofdaannemer komen te liggen
  • de middelen voor inspectie en handhaving moeten omhoog

“Het moet gedaan zijn met die hypocriete steekvlamverontwaardiging. Hoeveel sociale dumping nog? Hoeveel ongevallen nog? Hoeveel doden nog? Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen”, besluit Peter.