We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Derdebetalersregeling steeds populairder, op naar betaalbare zorg

De druk op minister Vandenbroucke (Vooruit) om zorg betaalbaarder te maken neemt sterk toe. "Nadat we met de PVDA in 2019 al een wetsvoorstel indienden voor de derdebetalersregeling, pleit nu ook meerderheidspartij cd&v ervoor", reageert Sofie Merckx, huisarts en fractieleidster voor de PVDA. "We zijn blij om te zien dat de lijnen bewegen."

woensdag 7 juni 2023 2 min leestijd

Sofie Merckx, fractievoorzitster van de PVDA in de Kamer, en huisarts. Ze heeft een stetoscoop rond haar nek.

"Begin dit jaar publiceerden de Wereldgezondheidsorganisatie en het Belgische expertisecentrum KCE een slecht rapport over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Voor één op twintig landgenoten zijn de kosten voor gezondheidszorg "catastrofaal", stelde dat rapport. Daarom dringen experten erop aan de derdebetalersregeling voor iedereen toe te passen", herinnert Merckx zich. "Met zo’n regeling schiet je als patiënt het geld niet meer voor dat je ziekenfonds later terugbetaalt. Wij pleiten er met ons wetsvoorstel al jaren voor om dat principe toe te passen bij de huisarts, tandarts en kinesist."

"Sinds het rapport naar buiten kwam, is de discussie over de betaalbaarheid van de zorg in een stroomversnelling gekomen", merkt Merckx op. "Geneeskunde voor het Volk toonde kort daarna aan dat steeds meer patiënten zorg uitstellen door de hoge prijzen. Het Vlaams Patiëntenplatform publiceerde een opinie in Knack waarin ze pleiten voor de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling in de hele eerste lijn", vervolgt Merckx.

"De druk op minister Vandenbroucke neemt steeds verder toe. Het huidige beleid is onvoldoende om ervoor te zorgen dat niemand zorg moet uitstellen. Ook cd&v deelt die mening met ons. Er groeit steeds meer eensgezindheid over een verplichte derdebetalersregeling", reageert Merckx. 

"België is één van de weinige Europese landen waar die regeling nog niet automatisch wordt toegepast. Nochtans is het een no-brainer. Het kost de overheid niets en het maakt een groot verschil voor de patiënten", stelt Merckx. "Op basis van wetenschappelijk onderzoek en harde cijfers kwamen de experten tot de conclusie dat een algemene derdebetalersregeling nodig is. Laten we hun aanbeveling volgen."