We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app
Sofie Merckx, fractievoorzitster van de PVDA in de Kamer, en huisarts. Ze heeft een stetoscoop rond haar nek.

“Deze regering zal nog meer langdurig zieken achterlaten”

Het aantal langdurig zieken zal de komende tien jaar enkel maar toenemen. Het Federaal Planbureau voorspelt voor 2035 een toename tot 600.000 werknemers in de invaliditeit. Sofie Merckx, huisarts en onze fractievoorzitster in de Kamer, wijst op de verantwoordelijkheid van de regering en de werkgevers.

donderdag 22 juni 2023 2 min leestijd

De cijfers bewijzen wat veel mensen dagelijks aanvoelen: aan dit tempo hou ik mijn werk niet vol. De fysieke belasting en mentale druk nemen alsmaar toe. “Die arbeidsomstandigheden maken steeds meer werknemers ziek. In plaats van iets te doen aan die oorzaken, jaagt de regering de zieken op met sancties. Dat werkt niet”, zegt Sofie.

Wij stellen voor om werkgevers twee maanden loon te laten doorbetalen, in plaats van één maand vandaag. Ook vragen we meer landingsbanen op het einde van de loopbaan, een oplossing voor de zware beroepen en het terugbrengen van de pensioenleeftijd tot 65 jaar. “Zo laat je bedrijven echt de gevolgen voelen en voorzie je tegelijk oplossingen voor wie kapot gewerkt is”, zegt Sofie. 

“Vandaag zitten een half miljoen mensen thuis met kapotte polsen, geblokkeerde ruggen, burn-outs en depressies. Dat is het gevolg van de steeds grotere druk op werknemers”, stelt Sofie. 

Minister Vandenbroucke zegt wel de bedrijven aan te pakken, maar hij maakte zoveel achterpoortjes in de wet dat de responsabilisering het doel mist. Uit cijfers die wij vorige maand uitbrachten blijkt dat slechts een op de duizend bedrijven een sanctie riskeert. Dan is het ook logisch dat het probleem enkel maar dreigt toe te nemen.