Kiwimodel voor geneesmiddelen brengt half miljard euro op, bevestigt Planbureau

De PVDA pleit al jaren voor de invoering van het kiwimodel, waarin via openbare aanbestedingen de laagst mogelijke prijzen voor geneesmiddelen afgedwongen worden. Het Planbureau, dat momenteel de kiesprogramma’s aan het doorrekenen is, berekende nu dat dit voorstel jaarlijks een half miljard euro zou opbrengen: het Riziv bespaart 325 miljoen euro, de patiënten winnen 227 miljoen euro aan extra koopkracht.

dinsdag 23 april 2019

Kiwimodel voor geneesmiddelen brengt half miljard euro op, bevestigt Planbureau

“Medicatie kost stukken van mensen”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De farmaceutische industrie maakt misbruik van het feit dat wie ziek is, er alles voor over heeft om te genezen. Ze legt de prijs van geneesmiddelen veel hoger dan wat het hen werkelijk kost om die medicijnen te ontwikkelen en te produceren. Het loopt zo de spuigaten uit dat steeds meer patiënten een behandeling niet meer kunnen betalen. Het stelt ook de sociale zekerheid voor grote problemen, omdat de terugbetalingskosten hoog oplopen.”

“De voorbije jaren moesten alle sectoren van de gezondheidszorg de broeksriem aanspannen, behalve de farma-industrie. Die blijft buiten schot”, aldus Peter Mertens.

Teken de petitie: Kraak de prijs van de medicamenten

De PVDA pleit al jaren voor de invoering van het zogenaamde kiwimodel, zoals dat ook in Nieuw-Zeeland en deels ook in Nederland van toepassing is. In dit model is het de overheid die de touwtjes van het geneesmiddelenbeleid in handen neemt. Een commissie van onafhankelijke experts kiest op basis van wetenschappelijke studies de beste geneesmiddelen. Vervolgens organiseert de overheid voor de geselecteerde geneesmiddelen een openbare aanbesteding om de beste prijs te verkrijgen. Het bedrijf dat de meest voordelige voorwaarden aanbiedt krijgt een terugbetaling via de sociale zekerheid.

Het Federaal Planbureau bevestigt nu de berekeningen van de PVDA-studiedienst en becijferde dat het kiwimodel zo’n half miljard euro aan ‘quick wins’ kan opbrengen. Het Planbureau berekende meer bepaald de opbrengst wanneer het kiwimodel toegepast wordt op de 100 meest voorgeschreven geneesmiddelen waarvan het patent verlopen is. Het gaat met andere woorden om medicatie waarvoor een generisch alternatief beschikbaar is. Tegelijk wordt in ons voorstel ook het remgeld voor die medicamenten volledig geschrapt. Resultaat: een besparing van 325 miljoen euro voor het Riziv en een koopkrachtverhoging voor de patiënt van 223 miljoen euro.

“Een win-win-situatie dus”, zegt Peter Mertens. “Het kiwimodel is eenvoudig in te voeren, en levert zowel de patiënt als de Sociale Zekerheid veel geld op. Waar wachten we eigenlijk nog op? Het Planbureau geeft de volgende regering een flink schot voor de boeg. De volgende minister van Volksgezondheid zal niet langer rond het kiwimodel heen kunnen fietsen, zoals Maggie De Block dit vijf jaar lang deed.”

De PVDA-voorzitter herinnert eraan hoe minister De Block, ondanks verschillende parlementaire vragen van Kamerlid Raoul Hedebouw, systematisch weigerde de berekeningen van het Riziv over de opbrengst van het kiwimodel publiek te maken.

Het geneesmiddelenbeleid van minister De Block kwam de laatste weken bijzonder fel onder vuur te staan, met onthullingen van heuse maffiapraktijken van de farma-industrie. “We kregen nog maar eens het bewijs hoe Big Farma onze ziekteverzekering aan snel tempo aan het leegplunderen is. De publieke verontwaardiging was terecht erg groot. De druk om het geneesmiddelenbeleid over een heel andere boeg te gooien wordt nu wel erg groot. De berekeningen van het Planbureau bewijzen dat er alleen maar voordelen zitten aan ons voorstel van kiwimodel. Niets staat de invoering ervan nu nog in de weg. Behalve de politieke wil dan”, besluit Peter Mertens.

De PVDA diende de voorbije legislatuur een volledig juridisch uitgewerkt wetsvoorstel in waarin het kiwimodel helemaal geïntegreerd wordt in de bestaande wetgeving, conform de Europese regels. De PVDA die van goedkope geneesmiddelen een speerpunt van haar verkiezingscampagne maakt, neemt zich voor om het voorstel na 26 mei opnieuw in te dienen in de Kamer.

Teken de petitie: Kraak de prijs van de medicamenten