We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Lise Vandecasteele: “Vlaamse regering moet vermindering zorgbudgetten terugdraaien”

De PVDA vraagt dat de Vlaamse regering een einde maakt aan de vermindering van de zorgbudgetten voor personen met een handicap.

woensdag 21 juni 2023

Foto van een persoon in een rolstoel.

Shutterstock

“De auditeur van de Raad van State is zeer duidelijk over de ‘actualisering’ die de Vlaamse regering heeft doorgevoerd: de plotse vermindering van zorgbudgetten is onwettig.” Volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA) vraagt dat de Vlaamse regering anticipeert en de ‘actualisering’ van reeds toegekende budgetten ongedaan maakt. 

In 2021 besliste de Vlaamse Regering om een vermindering of ‘actualisering’ uit te voeren van de persoonsvolgende zorgbudgetten van personen met een handicap. De vereniging GRIP trok tegen deze beslissing naar de Raad van State. De Auditeur van de Raad van State geeft hen nu gelijk en spreekt van een ‘aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van personen met een handicap, zonder afdoende verantwoording’. 

“Met een pennentrek neemt de Vlaamse regering duizenden euro’s af van mensen met een handicap. Mensen die bovendien al jaren wachten op de nodige middelen voor hun zorg en ondersteuning.” Het gaat om een vermindering van 615 tot 10.260 euro per jaar aan zorgbudget. Mensen die in de meeste gevallen geen inkomen kunnen verwerven uit werk en afhankelijk zijn van de zorgbudgetten. 

“Dat de Vlaamse regering zo speelt met mensen die zich buiten hun wil om in een kwetsbare situatie bevinden, is ongeoorloofd. De betrokkenen en de organisatie GRIP hebben groot gelijk hiertegen naar de Raad van State te stappen”, reageert Vandecasteele. 

“Bovendien is het niet de eerste keer dat de Vlaamse Regering speelt met de zorgbudgetten. Eerder al werden twee correctiefases en een experiment met het halveren van zorgbudgetten doorgevoerd", aldus Vandecasteele. “De minister beweert dat alles verloopt in nauw overleg met de sector, maar diezelfde sector start wel de ene rechtszaak na de andere. In 2022 kregen 70 mensen met een handicap gelijk in de rechtszaak tegen de correctiefase, nu krijgen ze gelijk van de auditeur over de actualisatie en vandaag start ook de rechtszaak tegen het experiment met het halveren van budgetten.”

De PVDA vraagt dat de Vlaamse Regering continuïteit biedt, met robuuste zorgbudgetten die mensen met een handicap een menswaardig leven garandeert. “De Vlaamse Regering blijft de schaarste herverdelen, en weigert de budgetten te voorzien waardoor elke persoon met een handicap het budget krijgt waar ze nood aan heeft. De Vlaamse Regering schendt daarmee de grondwet en de mensenrechten van personen met een handicap.”