NMBS: de strijd om de loketten open te houden, gaat door

Raoul Hedebouw, fractievoorzitter van de PVDA in het federale parlement, reageert op de beslissing van de NMBS om 44 loketten (op 135) te sluiten: "Alleen de partijen die in de Raad van Bestuur zitten, de minister van Mobiliteit en de directie van de NMBS willen de loketten gesloten zien. Als ze het aan de gebruikers hadden gevraagd, zouden ze wel gemerkt hebben dat dit geen populair besluit is."

dinsdag 9 februari 2021

NMBS: de strijd om de loketten open te houden, gaat door

“De NMBS-directie heeft blijkbaar niet geluisterd naar de woede over deze beslissing”, zegt Hedebouw. “Gebruikersverenigingen, spoorpersoneel, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, bejaarden, … Waarom organiseren ze geen volksraadpleging in de betrokken gemeenten?”

Voor Raoul Hedebouw komt het voorgelegde compromis neer op “het aanvaarden dat 44 loketten zullen sluiten. Stewards zullen een paar maanden blijven om gebruikers te helpen, loketten zullen worden vervangen door winkels, maar uiteindelijk zullen de loketten sluiten. De enige logica die de Raad van Bestuur lijkt te aanvaarden, is die van de winst. Jammer maar helaas voor de openbare dienstverlening. Dat liberalen of de N-VA dat doen, zou logisch zijn. Maar dat de socialistische bestuurders en een minister van Ecolo het eens zijn met de afbraak van de openbare dienst, is niet te begrijpen. Het is duidelijk dat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet liever een goede relatie heeft met de CEO van de NMBS dan met de honderdduizenden pendelaars.”
 
De PVDA is voorstander van het gebruik van nieuwe technologieën. Een automaat kan misschien een kaartje verkopen, maar dan nog zijn loketten belangrijk om gebruikers te informeren en oudere reizigers te helpen. Maria Vindevoghel, PVDA-volksvertegenwoordiger, licht toe: "De regering beloofde dat de gebruiker altijd het laagste tarief zou worden aangeboden. De enige mensen die dat vandaag kunnen doen, zijn de mensen aan de loketten ... die de NMBS wil sluiten, met instemming van de regering. Ten slotte zouden de loketten, naast een geruststellende aanwezigheid, heel wat taken van openbare dienstverlening kunnen vervullen: informatie over duurzame mobiliteit, toeristisch informatiepunt, ophaaldienst voor pakjes, ...".
 
De linkse partij geeft niet op. "De loketten zijn nog niet gesloten. Het zal nog enkele maanden duren. Ondertussen blijven we actievoeren in stations waar loketten met sluiting worden bedreigd en blijven we werken met onze petitie. De gebruikers en het spoorwegpersoneel kunnen erop rekenen dat de PVDA het voortouw zal blijven nemen in de strijd om de loketten open te houden", besluit Maria Vindevoghel.