Onaanvaardbaar dat de explosie van energieprijzen de overheid 580 miljoen oplevert. Verlaag de btw naar 6%

De stijgende energieprijzen die de gezinnen hard treffen, komen sommigen goed uit. De studiedienst van de PVDA bracht aan het licht hoe Electrabel zich rijk rekent met flinke overwinsten op haar kerncentrales. Maar dat is niet alles. De hogere prijzen zijn ook een meevaller voor de overheid, die haar inkomsten fel ziet stijgen.

zondag 3 oktober 2021

De studiedienst van de PVDA deed een schatting van de stijgende overheidsinkomsten alleen al wat de btw-opbrengsten betreft. Op basis van de cijfers voor augustus 2021 lopen die extra opbrengsten op tot 580 miljoen euro. En dat is een voorzichtige schatting die enkel rekening houdt met de variabele contracten. "Het is voor ons ondenkbaar dat de overheid van de prijsstijgingen profiteert om de schatkist te vullen en haar begroting op orde te krijgen, terwijl de gezinnen geconfronteerd worden met een nooit geziene stijging van hun facturen", aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De politieke partijen mogen nog zoveel drogredenen verzinnen als ze willen, hun verzet om de btw op energie te verlagen is echt niet langer houdbaar.”

"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de ministers zich niet bewust zijn van de omvang van de energiecrisis die zich voor onze ogen afspeelt," vervolgt Peter Mertens. "Voorstellen als de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief, of zelfs de energiecheque van 100 euro zijn ontoereikend. Er zijn krachtige en structurele maatregelen nodig om de factuur van alle gezinnen te verlagen.

De PVDA legt een omvattend plan op tafel om de energiefactuur te kraken:

  • de btw op energie onmiddellijk verlagen naar 6%
  • alle heffingen en bijdragen uit de energiefactuur halen
  • deze maatregelen financieren door de enorme overwinsten aan te pakken die Electrabel momenteel binnenrijft
  • een publiek energiebedrijf met gereguleerde tarieven oprichten

"De btw-verlaging alleen al zou de factuur van alle gezinnen met meer dan 300 euro per jaar laten zakken. Dat is perfect betaalbaar als we durven raken aan de overwinsten van de energieproducenten die niet afhankelijk zijn van gas. Electrabel kan het komende jaar met haar kerncentrales alleen al op een meerwinst van 1,5 miljard euro rekenen. Vandaag is het kassa-kassa voor Electrabel, terwijl de gewone mensen zich blauw betalen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn”, aldus de PVDA-voorzitter. 

"Hoe vaak moeten mensen nog de drogreden van Tine Vanderstraeten en Groen horen dat ze een luxebelasting van 21% btw moeten betalen op een basisbehoefte als energie, omdat sommigen een verwarmd buitenzwembad hebben? Als deze regering écht de rijksten wil raken, dat ze dan een miljonairstaks invoert. Waar wacht de regering op om dringend iets te doet aan de energiefactuur en alle oneerlijke taksen die daarin zitten? Waar wacht ze op om de btw te verlagen?”, besluit Peter Mertens.