We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Ouderenzorg is geen luxeproduct: Lise Vandecasteele wil maximumfactuur voor woonzorgcentra

Woonzorgcentra zijn nog maar eens duurder geworden. Ons Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele vroeg cijfers op en daaruit blijkt dat de prijs van meer dan de helft van de kamers het voorbije half jaar is gestegen.

zaterdag 2 september 2023

Lise Vandecasteele, PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams parlement

“Begin dit jaar bedroeg de gemiddelde maandprijs al 2.096 euro en die stijgt nu opnieuw. Het zijn voornamelijk commerciële woonzorgcentra die hun prijs verhogen, terwijl zij al gemiddeld 200 euro duurder waren”, reageert Lise. “De zorg op je oude dag wordt stilaan een luxeproduct. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Wij vragen de Vlaamse regering om een maximumfactuur in te voeren en een stop op een verdere commercialisering van de sector.

Lise Vandecasteele

PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement

Uit cijfers van vorig jaar weten we dat 8 op de 10 gepensioneerden hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen met hun wettelijke pensioen. Toch hebben 374 woonzorgcentra - samen goed voor 44.134 kamers of 53% van het totale aantal - afgelopen half jaar bij het Vlaams Departement Zorg aangegeven hun prijzen te indexeren.

“En dat terwijl de pensioenen maximaal met 2 procent kunnen stijgen. Als de Vlaamse regering dit blijft toelaten, vrees ik dat we evolueren naar een ouderenzorg als luxeproduct”, trekt Lise aan de alarmbel.

Het perverse effect van de commercialisering van de woonzorg is dat de ouderen hun zuurverdiende spaarcenten moeten opsouperen of aankloppen bij hun kinderen of het OCMW.

Lise Vandecasteele

PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement

Daarnaast blijkt dat van 80% procent van de kamers in commerciële woonzorgcentra de prijs wordt geïndexeerd. Dat is dubbel zoveel als in de non-profit woonzorgcentra en een kwart meer dan in de publieke woonzorgcentra.

“Een commercieel woonzorgcentrum heeft andere belangen. Zij moeten geld verdienen om hun aandeelhouders tevreden te houden”, reageert Lise. “Het perverse effect is dat de ouderen die er wonen, steeds meer in financiële problemen komen. Zij moeten hun zuurverdiende spaarcenten opsouperen of aankloppen bij hun kinderen of het OCMW.”

Zonder bewijs dat de kwaliteit van de zorg verbetert, kan Orpea zijn prijzen verhogen.

Lise Vandecasteele

PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement

Ten slotte merkt Lise nog iets anders op: “Een doorn in het oog is dat de Orpea-groep, die al de duurste kamers op de markt heeft, ook nog eens de dagprijzen in al zijn woonzorgcentra indexeert.”

Orpea komt de laatste jaren in opspraak vanwege problemen met de kwaliteit. Zo plaatste het Departement Zorg vorig jaar nog 7 van de 23 woonzorgcentra van de Franse groep op de lijst voor verhoogd toezicht. “Nu laat de overheid toe dat zij hun prijzen verhogen, zonder bewijs dat de kwaliteit van zorg verbetert”, aldus Lise.