PVDA vraagt tijdelijk stilleggen van alle niet-essentiële sectoren "zoals vandaag in Italië"

De PVDA vraagt dat België na Italië ook overgaat tot het tijdelijk stilleggen van niet-essentiële sectoren. “Laat ons leren uit wat er in Italië en de rest van de wereld gebeurt”, zegt voorzitter Peter Mertens.

zondag 22 maart 2020

PVDA vraagt tijdelijk stilleggen van alle niet-essentiële sectoren "zoals vandaag in Italië"

 “Het is nu, in het begin van de epidemie, dat we drastische maatregelen moeten nemen. Daarom vragen wij al een week om productie en diensten die vandaag niet strikt noodzakelijk zijn tijdelijk stil te leggen. Dat is essentieel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zorgt er voor dat we de beschikbare beschermingsmiddelen maximaal naar de sectoren die vandaag wél essentieel zijn kunnen oriënteren. Als we Italiaanse toestanden willen vermijden, moeten we die maatregel nu invoeren.”

Italië besliste vannacht om over te gaan tot een volledige lockdown. Minstens twee weken lang worden alle niet-essentiële sectoren stilgelegd om het aantal besmettingen met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Het land volgt zo het voorbeeld van Wuhan, waar het aantal besmettingen dankzij drastische maatregelen tot nul is herleid.

“Dit soort maatregelen worden best in het begin van de epidemie genomen, niet pas wanneer de ziekenhuizen overbelast worden”, zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA. “Willen we echt het risico nemen om terecht te komen in een gezondheidscrisis zoals Italië? Om dat te vermijden vragen wij al exact een week dat nu ook in ons land wordt overgegaan tot het tijdelijk stilleggen van niet-essentiële productie en diensten. De gezondheid gaat vandaag voor op economische belangen.”

“Het opschorten van de productie en diensten die vandaag niet strikt noodzakelijk zijn, is essentieel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, zegt Mertens. “Dat is ook wat de Chinese experts die in Italië zijn aangekomen om de crisis aan te pakken onmiddellijk hebben geadviseerd. Uiteraard moet het inkomen gewaarborgd worden van mensen die daardoor niet meer kunnen gaan werken.” 

“Bovendien maakt zo’n lockdown het mogelijk om alle beschikbare beschermingsmiddelen maximaal te oriënteren naar de sectoren die wel moeten blijven draaien”, gaat Mertens verder. “Het zorgpersoneels, de chauffeurs, de rekkenvullers, de huisvuilophalers, de postbodes: de mensen die ons land nu doen draaien, moeten dat in de meest veilige omstandigheden kunnen doen.”