[Studie] 407 miljoen euro besparing voor de sociale zekerheid en patiënten dankzij het kiwimodel van de PVDA

“Terwijl het geneesmiddelenbudget een zware last is voor één op drie huishoudens, wordt big farma alleen maar rijker. Vandaag zijn geneesmiddelen veel te duur, zonder dat die hoge prijzen echt meer kwaliteit garanderen,” verklaart Sofie Merckx, kamerlid voor de PVDA en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk. “Door het kiwimodel toe te passen enkel en alleen op de 25 duurste geneesmiddelen voor de sociale zekerheid, zouden we 407 miljoen kunnen besparen. En we zouden bovendien de kwaliteit verhogen.”

donderdag 12 december 2019

[Studie] 407 miljoen euro besparing voor de sociale zekerheid en patiënten dankzij het kiwimodel van de PVDA

Het RIZIV publiceerde haar jaarlijkse TOP 25 van in 2018 terugbetaalde geneesmiddelen. Voor deze editie loopt de factuur voor de ziekteverzekering op tot 940,6 miljoen euro. De PVDA-studiedienst voert de gegevens van deze TOP 25 in in haar kiwicalculator en berekent dat de toepassing van een slim kiwibeleid op de geneesmiddelen van de TOP 25 in totaal 407,1 miljoen euro opbrengt.

Het principe van het kiwi-model waar de linkse partij al jaren voor pleit is zeer eenvoudig: op basis van wetenschappelijke studies selecteert men de meest geschikte geneesmiddelen, waarvoor men vervolgens via een openbare aanbesteding de laagst mogelijke prijs afdwingt. Het bedrijf dat het beste geneesmiddel tegen de beste prijs aanbiedt krijgt een terugbetaling via de sociale zekerheid.

Voor de sociale zekerheid brengt de toepassing van het kiwimodel op deze drie groepen geneesmiddelen in totaal 327,4 miljoen euro op, een bedrag dat rechtstreeks in andere behoeften geïnvesteerd kan worden. “En dat is hoognodig”, reageert Sofie Merckx. “Onlangs berekende het Monitoringcomité nog hoe de kosten voor de terugbetaling van geneesmiddelen bij ongewijzigd beleid de komende jaren met 30% zullen stijgen. Geen enkele andere uitgavenpost zal de komende jaren zo fel exploderen als die van de geneesmiddelen. Dat zet onze hele sociale zekerheid zwaar onder druk, waar alle andere sectoren al jaren de broeksriem moeten aanspannen”.

Ook de patiënt wint dankzij het kiwimodel flink aan koopkracht. “Met het kiwimodel schaffen we voor de drie geciteerde groepen geneesmiddelen de remgelden af, samen goed voor een koopkrachtverhoging van 79,7 miljoen euro zonder dat het RIZIV hier één cent meer voor moet betalen”, gaat Sofie Merckx verder. “Er is hier echt sociale urgentie. Uit een studie van Dokters van de Wereld blijkt hoe de factuur voor geneesmiddelen voor maar liefst een derde van de gezinnen zwaar doorweegt in het budget”.

De PVDA-volksvertegenwoordigster herinnert eraan hoe de publieke druk om de geneesmiddelenprijzen te kraken de laatste weken en maanden terecht is toegenomen. “Het kiwimodel biedt een concreet alternatief en betekent een belangrijke ommezwaai ten opzichte van het huidige beleid. Vandaag is het de farmaceutische industrie die het voorschrijfgedrag, het terugbetalingsbeleid én de geneesmiddelenprijzen stuurt, met als enig doel hun winstcijfers zoveel mogelijk opkrikken. Het kiwimodel draait die logica volledig en vertrekt vanuit de behoeften van de patiënt. In de plaats komt een behoeftegestuurd, doelmatig en toegankelijk geneesmiddelenbeleid. Het is eenvoudig in te voeren en levert zowel de patiënt als de sociale zekerheid veel geld op. Dat is een kwestie van politieke keuzes”, aldus Sofie Merckx .

Vandaag donderdag 12 december wordt het PVDA-wetsvoorstel voor de invoering van het kiwi-model in overweging genomen door de Kamer. Om haar eis kracht bij te zetten organiseert de linkse partij samen met Geneeskunde voor het Volk diezelfde dag een sensibiliserings- en protestactie voor het kabinet van de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “Zij fietste de laatste jaren koppig rond het kiwimodel heen, en rolde tegelijk de rode loper uit voor big farma, die tot in haar kabinet zitt. Dit moet stoppen. Het is tijd dat de mens de maatstaf wordt voor het beleid, niet het maximale rendement”, besluit Sofie Merckx.

Afspraak vandaag donderdag 12 december om 11u00 voor de Financietoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

Download de studie.

Kraak de prijzen van geneesmiddelen, teken de petitie.

 

Toelichting

Een slim kiwibeleid maakt het mogelijk om lagere prijzen te bekomen voor 16 geneesmiddelen uit de top 25:

  • In de TOP 25 vinden we 7 geneesmiddelen terug waarvan het patent vandaag verlopen is, zoals de maagzuurremmers Pantoprazole en Omeprazole. Als we ons baseren op de prijzen die voor deze geneesmiddelen gehanteerd worden in Nederland, waar het kiwimodel vandaag al wordt toegepast op geneesmiddelen uit patent, dan komen we op een totale opbrengst van 142,2 miljoen euro.

  • We kunnen de kiwi-principes ook toepassen op de 4 dure bloedverdunners uit de TOP 25 die nog onder patent zijn, maar waarvoor er goedkopere en even performante alternatieven bestaan. Vandaag verloopt de terugbetaling van deze 4 geneesmiddelen opvallend genoeg nog steeds via de vertrouwelijke artikel 81-contracten, hoewel hier geen enkele reden meer toe is. Het kiwimodel draait dit helemaal om: het biedt transparantie én drukt de prijzen. Op basis van een wetenschappelijke behoefte-analyse zou een deel van de patiënten kunnen overschakelen op een goedkoper alternatief (de zogenaamde vitamine K-antagonisten). Maar ook voor de patiënten die toch nog steeds behandeld moeten worden met de duurdere ‘Nieuwe Orale AntiCoagulantia’ (NOAC’s) kan de prijs fel omlaag via een openbare aanbesteding. De totale opbrengst bedraagt 118,2 miljoen euro.

  • Ook voor de 5 geneesmiddelen uit de top 25 die gebruikt worden voor de behandeling van chronische immuunziekten en nog onder patent vallen, kan een kiwibeleid op niveau van de therapeutische klasse 146,6 miljoen euro opbrengen.