We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Veel bla bla, weinig daden: crisistaks op grote vermogens krijgt geen steun in Kamer

Grote verklaringen afleggen over “de rijksten doen bijdragen”, dat kunnen ze wel. Maar overgaan tot daden? Neen, dan hoor je de linkse traditionele partijen plots niet meer. En het Vlaams Belang ook niet. 

donderdag 13 juli 2023

Foto van het halfrond van de Kamer

BELGA

“De kosten van de verschillende crisissen die ons land de afgelopen jaren troffen, zijn bijna volledig betaald door de werkende klasse. Hoog tijd dat de allerrijksten hun steentje bijdragen”, zegt onze volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

Maar daar denken de andere partijen anders over.

We legden in de Kamercommissie Financiën ons voorstel op tafel om een uitzonderlijke crisistaks in te voeren op de grootste vermogens... en het voorstel werd weggestemd.

Ik begrijp niet dat sociaaldemocraten en groenen tegen stemden. Zij beweren toch dat de rijksten willen doen bijdragen?

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“Ik begrijp niet dat sociaaldemocraten en de groenen, net als de rechtse partijen, tegen stemden ”, reageert Peter verbaasd. “Zij beweren toch dat ze willen dat de rijksten bijdragen?”

Ook Vlaams Belang stemde tegen ons voorstel en ontmaskert zichzelf zo wederom als een partij die de kant kiest van de grote vermogens.

De impact van de opeenvolgende crisissen – gezondheidscrisis, oorlog in Oekraïne, energiecrisis … – op de gezinnen in ons land is enorm. De werkende klasse betaalt het gelag.

Ons voorstel voorziet een eenmalige crisisbelasting van 5% op de grote vermogens van meer dan 3 miljoen euro. Dat zou 15 miljard euro opbrengen.

Het doel van deze taks?

Ten eerste, de schatkist vullen voor ambitieuze overheidsinvesteringen – met name in de strijd tegen klimaatverandering en voor betere pensioenen.

Ten tweede, de explosieve toename van de welvaartsongelijkheid in ons land een halt toeroepen. Volgens Oxfam beschikt 1% van de rijkste Belgen over een gezamenlijk vermogen van 662 miljard euro, dat is meer dan het minst rijke driekwart van de bevolking samen.

Wij blijven strijden voor de invoering van een echte, blijvende miljonairstaks. Een maatregel die een groot draagvlak heeft

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

Dat de andere partijen ons voorstel niet lusten, betekent niet dat wij zomaar gaan toelaten dat de werkende klasse blijft opdraaien voor alles.

“Neen ze zijn er nog niet vanaf. Wij blijven strijden voor de invoering van een echte miljonairstaks, die blijvend is”, zegt Peter.

Volgens Oxfam is 74% van de Belgen voorstander van een belasting op grote vermogens. “We hebben het dus over een maatregel die niet alleen noodzakelijk is, maar bovendien ook een groot draagvlak heeft”, besluit Peter.