We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

8 maart: PVDA roept regering op om vrouwonvriendelijke pensioenhervorming te herzien

De pensioenhervorming bis van de Vivaldi-regering zal vrouwen dubbel zo hard treffen als mannen. Dat blijkt uit de doorrekening van het Planbureau. Door de toegang tot het minimumpensioen te verstrengen, zal 1 op de 25 vrouwen in de toekomst gemiddeld 440 euro pensioen per jaar verliezen. “Dat weegt als je weet dat meer dan een vijfde van de vrouwen een pensioen heeft van minder dan duizend euro per maand”, zegt Lise Vandecasteele, PVDA-volksvertegenwoordigster. Op 8 maart, de Internationale Strijddag voor Vrouwenrechten, roept de PVDA de regering dan ook op om haar vrouwonvriendelijke pensioenhervorming te herzien.

vrijdag 8 maart 2024

Belgische vrouwen hebben al bijzonder lage pensioenen. De pensioenkloof bedraagt liefst 31 procent. Dat komt omdat de loopbaanduur van vrouwen gemiddeld korter is en de lonen van vrouwen gemiddeld lager liggen dan die van mannen. De ongelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt doorgetrokken en zelfs versterkt met de pensioenregeling.

Nu voert de regering een nieuwe verstrenging in, die vooral vrouwen de toegang tot het minimumpensioen zal ontzeggen. De verstrenging houdt in dat je twintig effectief gewerkte jaren moet kunnen voorleggen. Heb je dat niet, dan heb je niet langer recht op een minimumpensioen. De verstrenging komt bovenop de oude voorwaarde van 30 loopbaanjaren, inclusief gelijkgestelde periodes. Het volledige bedrag van het minimumpensioen krijg je pas na 45 loopbaanjaren. 

“Het probleem met deze nieuwe verstrenging is dat er verschillende gelijkgestelde periodes worden geschrapt. Dat gaat bijvoorbeeld over tijdskrediet met het motief ‘zorg voor het kind’ of met het motief eindeloopbaan, over onvrijwillige werkloosheid, over ziekte en invaliditeit. Die periodes laten meetellen is nochtans een belangrijk principe om mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van tegenslagen of van de noodzaak zorg thuis op te nemen”, stelt Lise Vandecasteele.

“Dit is in het bijzonder nadelig voor vrouwen. Zij nemen vooral tijdskrediet op om de combinatie tussen hun job en de steeds toenemende zorgnood haalbaar te houden”, verduidelijkt Lise Vandecasteele. “Ook het schrappen van ziekte als gelijkgestelde periode raakt vooral vrouwen. Twee derde van de mensen in invaliditeit door burn-out en depressie zijn vrouwen. Ze zijn ook vaker dan mannen afwezig voor kortere ziekteperiodes door fysieke klachten eigen aan het lichaam van vrouwen, zoals pijnlijke maandstonden en menopauze; werken in sectoren met zwaar werk zoals de poets- en zorgsector; de dubbele dagtaak en extra zorgtaken.”

“De Vivaldi-regering mag zichzelf dan een feministische regering noemen, de pensioenhervorming bis die nu voorligt in de Kamer is dat alvast niet. De vrouwenstrijd is niet gestreden. 8 maart blijft een belangrijke strijddag voor vrouwenrechten. Samen sterk voor volwaardige pensioenen voor vrouwen, en voor alle werkende mensen”, besluit Lise Vandecasteele.