We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Betogingsverbod: overwinning, de stemming wordt opnieuw uitgesteld

De Kamercommissie Justitie behaalde geen quorum, en zo is de stemming over de tweede lezing van het wetsontwerp voor een betogingsverbod een week uitgesteld. PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw was bijzonder opgetogen: "Dankzij de mobilisatie van vakbonden en het maatschappelijk middenveld werd dit betogingsverbod opnieuw uitgesteld. Vivaldi is verdeeld. We zullen erop blijven aandringen dat de tekst helemaal wordt geschrapt."

woensdag 5 juli 2023 2 min leestijd

Les députés-ouvriers du PTB.

Door de protesten heeft de regering de bespreking van de tekst al twee keer uitgesteld. Oppositiepartij PVDA zat de afgelopen weken achter de procedurele blokkade van het wetsontwerp. Vandaag hoopten de meerderheidspartijen de tekst in tweede lezing definitief goed te keuren. De PVDA was klaar voor de strijd: de vier arbeider-volksvertegenwoordigers van de PVDA en voormalige vakbondsafgevaardigden waren aanwezig om hun verzet tegen het vrijheidsberovende wetsontwerp kenbaar te maken. Gaby Colebunders, Nadia Moscufo, Maria Vindevoghel en Roberto D'Amico hebben samen meer dan 100 jaar vakbondservaring.

Raoul Hedebouw: "Op straat kunnen komen om te strijden voor een betere wereld is een essentiële en fundamentele vrijheid. Dankzij betogingen en stakingen heeft de werkende klasse sociale en democratische rechten verworven, zoals het verbod op kinderarbeid en het stemrecht voor vrouwen. In deze periode van grote sociale onrust is het recht om de straat op te komen des te belangrijker."

Raoul Hedebouw voegt er nog aan toe: "Het ontwerp geeft rechtbanken de mogelijkheid om vakbondsleden en activisten een betogingsverbod van zes jaar op te leggen, allemaal onder het mom dat ze relschoppers willen aanpakken. Dit is een antidemocratische maatregel om het recht op betogen te beknotten."