We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Crisisbelasting op grote vermogens: Kamer verwerpt PVDA-voorstel

“Ik begrijp niet dat de sociaaldemocraten en de groenen – die nochtans beweren dat ze de rijksten willen doen bijdragen – samen met rechts tegen ons voorstel stemden om vermogens van meer dan 3 miljoen euro te belasten”, reageert Peter Mertens, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA. Ook Vlaams Belang stemde tegen het PVDA-voorstel.

woensdag 12 juli 2023

Het PVDA-voorstel voorziet in een eenmalige crisisbelasting van 5% op vermogens van meer dan 3 miljoen euro. Dat zou 15 miljard euro opbrengen.

Gezondheidscrisis, oorlog in Oekraïne, energiecrisis ... België is niet gespaard gebleven van deze opeenvolgende crisissen en de impact op de begroting en op de gezinnen is voelbaar.

“De prijs daarvan werd bijna volledig betaald door de werkende bevolking, denk maar aan bijvoorbeeld de verhoging van de accijnzen op energie. De rijkste Belgische families zijn echter vrijgesteld van elke bijdrage. De enige maatregel die de regering invoerde – de effectentaks – laat de grootste vermogens buiten schot. Geen enkele van de 40 gekende Belgische miljardairs in ons land betaalt die taks”, merkt Peter Mertens op.

De PVDA was erin geslaagd om bij de bespreking van haar voorstel de Kamercommissie Financiën het woord te geven aan de Franse econoom Thomas Piketty. Die steunde de voorgestelde tekst van de PVDA.

Peter Mertens: “Het doel van deze taks is tweeledig. Ten eerste, de schatkist vullen voor ambitieuze overheidsinvesteringen - met name in de strijd tegen klimaatverandering en voor betere pensioenen. Maar ten tweede ook om de explosieve toename van de welvaartsongelijkheid in ons land een halt toeroepen.” Volgens Oxfam beschikt 1% van de rijkste Belgen over een gezamenlijk vermogen van 662 miljard euro, dat is meer dan de drie vierde minst rijken van de bevolking.

De Kamercommissie Financiën verwierp het voorstel. Dat verbaast Peter Mertens: “Ik begrijp niet dat sociaaldemocraten en de groenen, die beweren dat ze willen dat de rijksten bijdragen, tegen ons voorstel stemden, net als de rechtse partijen.” Ook Vlaams Belang stemde tegen het PVDA-voorstel.

“Wij blijven strijden voor de invoering van een echte miljonairstaks, die blijvend is. Volgens Oxfam is 74% van de Belgen voorstander van een belasting op grote vermogens: we hebben het dus over een maatregel die niet alleen noodzakelijk is, maar bovendien ook een groot draagvlak heeft”, besluit Peter Mertens.