We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Graaipensioenen blijken onwettig: PVDA eist elke euro terug

Een jaar geleden maakte de PVDA bekend dat parlementsleden van het Vlaams parlement tot 20 procent pensioen boven het wettelijke plafond konden ontvangen. De regeling werd na breed protest afgeschaft, maar wat parlementsleden te veel kregen werd nooit teruggevorderd. Nu uit een nota van de juridische dienst van het Vlaams parlement blijkt dat de overschrijding van het plafond manifest onwettig was, zet de PVDA die eis opnieuw kracht bij. “Als gewone mensen te veel pensioen krijgen, dan moeten ze dat teruggeven”, zegt Vlaams parlementslid Jos D’Haese. “Maar als parlementsleden illegaal zichzelf bedienen, dan zouden ze hun extra’s mogen houden? Niet als het van ons afhangt: wij vragen dat elke euro wordt teruggevorderd.”

zaterdag 24 februari 2024

De juridische dienst van het Vlaams parlement onderzocht in april vorig jaar de wettigheid van de uitzondering die parlementsleden zichzelf toekenden om een pensioen van 20 procent boven het zogenaamde ‘plafond Wijninckx’ te kunnen krijgen. Daaruit blijkt dat de regeling niet alleen geen wettelijke basis had, maar bovendien nooit werd goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. De pensioenen die boven het plafond werden uitgekeerd waren dus onwettig.

“Deze nota dateert al van een week nadat we met de PVDA bekendmaakten dat ook het Vlaams parlement zichzelf pensioenbonussen tot 1500 euro per maand had toegekend”, zegt Vlaams parlementslid Jos D’Haese. “Maar blijkbaar hebben de andere partijen die informatie achtergehouden, want wij zijn hier met de PVDA nooit van op de hoogte gebracht. Nadat ze eerst allemaal samen, het Vlaams Belang inclusief, die graaipensioenen hebben ingevoerd, hebben ze nu allemaal samen het deksel op de doofpot gehouden.”

“Nu we weten dat de juridische dienst van het Vlaams parlement zelf tot de conclusie komt dat de graaipensioenen onwettig waren, kan je maar één conclusie trekken”, besluit D’Haese. “Terugvordering van alle uitbetaalde extra’s is de enige optie. Als gewone mensen te veel pensioen krijgen, dan moeten ze dat teruggeven. Voor ons zijn parlementsleden gelijk voor de wet. Wij vragen dan ook dat elke euro die te veel betaald is, wordt teruggevorderd.”