We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Graaipensioenen: Siegfried Bracke (N-VA) bedreigt de PVDA met gerechtelijke stappen

“De wereld op zijn kop”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. Enkele weken geleden kregen PVDA-kopstukken Raoul Hedebouw, Sofie Merckx en Jos D’Haese een aangetekende brief van de advocaten van Siegfried Bracke in de bus.

dinsdag 19 september 2023

De brief in kwestie, waarin de linkse partij van een wansmakelijke en schadelijke lastercampagne wordt beschuldigd, sluit af met het volgende dreigement: 

“Wij eisen dan ook dat u onmiddellijk en ten allerlaatste op 31 augustus 2023 de petitie stopzet en zonder verdere ruchtbaarheid definitief verwijdert, zowel op de website van de PVDA als die van de PTB en dat in alle taalversies. […]
Doet u dat niet, zullen wij in elk geval niet anders kunnen onze cliënt aan te raden verdere stappen te zetten en alle schade te verhalen.”

“Dit is de wereld op zijn kop. Voor Bracke zijn duidelijk alle middelen goed om zijn illegale privileges te behouden”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Eerst stapt hij naar de Raad van State en nu bedreigt hij openlijk de partij die het hele dossier echt op de agenda zette. Terwijl de traditionele partijen proberen het te begraven in het parlement, zijn wij de enigen die een einde willen maken aan de graaipolitiek. Daarom wil Bracke ons de mond snoeren.” 

“Bracke lijkt vergeten te zijn dat hij net zoals alle mensen aan wet is gebonden”, gaat Hedebouw verder. “En de wet bepaalt nu eenmaal dat het pensioenplafond op 7.800 euro per maand ligt. Met de 3.000 euro extra die Bracke ontvangt, zit hij daar hoe dan ook boven. Uittredingsvergoeding of pensioen, dat zijn semantische spelletjes die niet pakken. Het is illegaal en dus moet het terugbetaald worden” 

Bracke blijft inderdaad de onwettigheid van de pensioenextra's voor gewezen Kamervoorzitters ontkennen. Nochtans bleek dat al duidelijk uit documenten die de PVDA op 5 maart naar buiten bracht. Deze conclusie werd bevestigd op 9 maart in twee juridische adviezen.

“Wij zijn de mening toegedaan dat de specifieke uittredingsvergoeding voor de gewezen Kamervoorzitters een door de wet-Wijninckx beoogd “als pensioen geldend voordeel” is. Bijgevolg moet met die vergoeding rekening worden gehouden voor de inachtneming van de bij de wet-Wijninckx ingestelde maxima en met name voor die van het absolute maximum als bepaald in die wet.” (Advies Younity, pp. 34-35).

“De wet van 5 augustus 1978 en het “plafond-Wijninckx” gelden dus voor zowel de in 1971 ingestelde rente als de vanaf 1998 toegepaste uittredingsvergoeding.” (Advies Renson, p. 5)

De PVDA laat weten sterk in haar schoenen te staan en de petitie, die ondertussen al door meer dan 22.000 mensen is ondertekend, niet offline te halen. “We laten ons zeker niet intimideren en zullen de strijd niet staken. Integendeel, ik roep iedereen op om onze petitie massaal te ondertekenen. Zo kunnen we samen druk blijven zetten tot elke euro is terugbetaald”, besluit Hedebouw.”