We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Proces Bracke vs. PVDA: “Wij gaan niet zwijgen, we gaan door met het aanklagen van de graaipensioenen”, zegt Raoul Hedebouw

Deze voormiddag werd de zaak van dhr. Bracke (N-VA) tegen de PVDA en Raoul Hedebouw gepleit voor de Brusselse kortgedingrechter. De ex-voorzitter van de Kamer vraagt aan de rechtbank om een petitie van de PVDA te verbieden waarin de linkse partij Bracke oproept zijn pensioenextra’s terug te betalen. 

woensdag 6 december 2023

Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA, sprak voor de zitting de mensen toe die naar Brussel afzakten om het proces bij te wonen. “Siegfried Bracke wil ons verbieden om zijn pensioenprivileges aan te klagen en het woord ‘graaien’ nog samen uit te spreken met zijn naam. Wij mogen van hem de waarheid niet meer zeggen. Hij probeert ons het zwijgen op te leggen. Maar wij laten ons niet intimideren. Wij gaan door met onze petitie en de strijd tegen de graaipolitiek in België.”

Initieel probeerde Bracke enkel de PVDA-petitie offline te laten halen. Nu vraagt hij ook aan de kortgedingrechter om de PVDA te verbieden het woord ‘graaier’ ooit nog met hem in verband te brengen. En dat verbod zou moeten gelden voor eender welk geschrift en beeld en voor altijd, als de rechter dhr. Bracke zou volgen. 

“Eigenlijk vraagt Bracke botweg aan de rechter om ons te censureren. Dit gaat over de vrijheid van meningsuiting zoals gewaarborgd in artikel 19 van de Belgische grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De vrijheid van meningsuiting bestaat juist om verklaringen te beschermen die de machthebbers niet aanstaan. Als de rechter Bracke zou volgen in zijn vraag tot verbod zou dat een heel gevaarlijk precedent zijn”, pleitten de advocaten van de PVDA en Raoul Hedebouw.

Raoul Hedebouw en de PVDA krijgen veel steun in deze zaak. “Veel mensen moeten rondkomen met een pensioen van 1.400 euro of minder. En dan zien ze politici die naar het gerecht stappen om hun pensioenextra’s te behouden. Ze hebben echt genoeg van al die politieke privileges en waarderen het dat wij daar tegen ingaan. Ze pikken het niet dat Bracke ons probeert de mond te snoeren. Dat zien we met onze petitie die al meer dan 50.000 keer is ondertekend. Wij gaan door. Iedereen kan de petitie trouwens nog steeds ondertekenen via www.pvda.be/graaipensioen”, besluit Raoul Hedebouw.

Na de pleidooien nam de voorzitter van de rechtbank de zaak in beraad. Hij beloofde een uitspraak op korte termijn. Wordt vervolgd.