We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA: Besparing op kindergeld kostte gezin al tot 950 euro per kind

De kinderbijslag is in Vlaanderen niet gekoppeld aan de stijging van de levensduurte en dat kost gezinnen volgens berekeningen van oppositiepartij PVDA steeds meer geld. 

woensdag 27 september 2023

Jos D'Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams Parlement.

“Het Vlaamse besparingsbeleid kostte een gezin met drie kinderen de afgelopen legislatuur maar liefst 1.563 euro”, zegt Jos D'Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams Parlement. “De inflatie was de afgelopen jaren torenhoog, veel mensen hebben moeite om de winkelkar te betalen, en toch blijft de Vlaamse regering weigeren om het kindergeld volledig te indexeren. Wij vragen om het kindergeld opnieuw mee te laten stijgen met de index, zoals toen dat nog een federale bevoegdheid was. De beste garantie daarvoor is een herfederalisering.”

In 2019 werd de federale kinderbijslag gesplitst en werkte de Vlaamse regering een nieuw systeem uit: het groeipakket. Meteen besliste de regering om dat groeipakket niet aan de index te koppelen, maar het jaarlijks vast met 2 procent te laten stijgen. “De inflatie ligt de afgelopen jaren veel hoger dan 2 procent, maar toch weigert de Vlaamse regering om het kindergeld opnieuw aan de index te koppelen”, zegt D’Haese. “Het gevolg daarvan is een kind dat in het nieuwe systeem geboren werd ondertussen al 302 euro verloor. Voor gezinnen met oudere kinderen, die voor 2019 geboren zijn, valt het verschil nog groter uit. Dat komt omdat de Vlaamse regering ook beknibbeld heeft op de leeftijds- en rangtoeslagen die in het oude systeem bestonden. Daar gaat het om 174 euro voor een eerste kind, 432 euro voor een tweede en liefst 957 euro voor een derde.”

“Ondertussen volgt het kindergeld in Wallonië en Brussel wél nog gewoon de index”, zegt D’Haese. “Zijn kinderen dan minder waard omdat ze in Vlaanderen geboren worden? De Vlaamse kinderbijslag is het enige stukje sociale zekerheid dat niet langer geïndexeerd wordt. Dit is een zoveelste bewijs dat splitsen van bevoegdheden echt geen oplossing is voor de problemen in ons land, wel integendeel. Splitsen om te besparen, dat is de logica van de Vlaamse regering. Volgens de Gezinsbond werd zo al 1 miljard euro bespaard op de rekening van de gezinnen. Wij horen van veel mensen dat ze zich blauw betalen aan hun winkelkar, de energieprijzen en de hoge schoolfactuur. Verdere besparingen op het kindergeld kunnen daar echt niet bij.”

De PVDA zet daarom naar aanleiding van de septemberverklaring van de Vlaamse regering druk voor een volwaardige indexering van het kindergeld. “Het kindergeld is een essentieel recht dat vastligt in de Grondwet. Veel mensen kunnen letterlijk niet zonder: de Gezinsbond berekende dat een op drie gezinnen niet rondkomt zonder kindergeld. Het is tijd om de besparingen uit het verleden terug te draaien en het kindergeld opnieuw aan de levensduurte te koppelen. De beste garantie daarop is om het kindergeld te herfederaliseren, zodat alle kinderen in ons land weer gelijk behandeld worden.”

Modelgezin met 3 kinderen geboren voor 2019Reëel kindergeld (per maand)Kindergeld zonder besparing (per maand)Besparing totale legislatuur
Jongste (0-6)€101,68€110,05€174,08
Middelste (6-11)€220,78€241,86€431,91
Oudste (12-17)€284,41€333,23€957,01
Totaal:€606,87€685,14€1563,00