We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA lanceert industrieplan voor de chemiesector

De PVDA lanceert een industrieplan om de toekomst van de chemiesector veilig te stellen.

donderdag 22 februari 2024

Luchtfoto van de haven van Antwerpen.

“De winsten van de chemiebedrijven scheerden de voorbije jaren vaak hoge toppen, maar vandaag volgen alarmsignalen elkaar in hoog tempo op”, stelt PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens, “We moeten die alarmsignalen serieus nemen, het gaat om duizenden jobs en om de toekomst van onze industrie. Ons antwoord is een realistisch en duurzaam industrieplan voor jobs en voor klimaat”. De linkse partij schuift haar plan naar voren naar aanleiding van de chemietop die vandaag bij BASF in de haven van Antwerpen plaatsheeft. Raf Van Gestel, chemie-arbeider en lid van de PVDA-werkgroep PetroChemie: “Met ons plan pakken we de hoge energieprijzen aan en zetten we in op hernieuwbare energie, lokale ontwikkeling van grondstoffen en publieke investeringen in groene en gezonde technologie.”

Peter Mertens waarschuwt: “De oplossingen die premier Alexander De Croo en Europees commissievoorzitter Ursula Von der Leyen met de CEO’s komen bedisselen, kunnen geen duurzame oplossing bieden voor de problemen in de chemische sector, zoals de energieprijzen. Zonder garanties voor de tewerkstelling of de klimaattransitie komt de Europese Unie met subsidies en een versoepeling van de regels vooral tegemoet aan de kortetermijnbelangen van de chemiereuzen en hun aandeelhouders. Bovendien kan de EU een subsidie-oorlog met de Verenigde Staten nooit winnen. Ons industrieplan gaat in tegen die onvoorwaardelijke financiële ondersteuning van multinationals”. De PVDA pleit onder meer voor een gecontroleerd elektriciteitstarief via het ‘kost+ systeem’, volgens energiewaakhond CREG een realistische maatregel die de prijs bepaalt op basis van de werkelijke productiekosten. “Ten tweede moeten publieke investeringen in hernieuwbare energie voldoende propere stroom leveren aan betaalbare tarieven in een samenwerkingsverband met de landen aan de Noordzee”, legt Mertens uit.

“De achilleshiel van de Europese chemiesector is de hoge kost voor energie en geïmporteerde grondstoffen. Dat zijn problemen die we lokaal doeltreffend kunnen aanpakken”, vult Van Gestel aan. “Er is algemene consensus over de noodzaak van groene waterstof als sleutelelement voor de koolstofneutrale industrie van morgen, niet enkel voor de chemie, maar ook voor de staal- en de betonsector. Groene waterstof, die wordt geproduceerd door elektrolyse van water met hernieuwbare energie, kan dienen als grondstof voor de productie van ammoniak en groene methanol. Groene methanol - gemaakt van groene waterstof en afgevangen CO2 - kan als alternatieve grondstof worden ingezet voor de productie van kunststoffen, in plaats van aardoliederivaten of schaliegas. We zien jammer genoeg dat investeringen en onderzoek in die technologieën worden stopgezet, zoals recent bij Power-to-Methanol in de Antwerpse haven”. Omwille van het strategische belang wil de PVDA de Europese productie van groene waterstof onder overheidscontrole plaatsen, omdat de marktwerking de nodige vooruitgang verhindert. “Het onderzoek naar klimaatneutrale en milieuvriendelijke technologieën moet bovendien in het publieke domein blijven, zodat elke stap voorwaarts maximaal kan worden gedeeld en toegepast”, stelt Van Gestel

De Antwerpse chemiecluster staat vandaag op een strategisch kantelpunt. Voor de duizenden werknemers zorgt de huidige economische situatie en de wankele toekomst van hun industrie voor onzekerheid. Peter Mertens besluit  “Hernieuwbare energie en groene waterstof zijn te belangrijk voor onze samenleving om ze aan de grillen van de vrije markt over te laten. Als we zekerheid willen bieden op vlak van tewerkstelling en klimaat, kan dat enkel met een overheid die de energiesector in eigen handen neemt en een plan opzet voor investeringen in groene technologie.”