We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA lanceert mailactie en roept Belgische regering op om begrotingsregels te blokkeren op Europese Raad op 21 februari

De PVDA roept concreet op om het Europese akkoord van vorig weekend over de nieuwe begrotingsregels te blokkeren. Dat akkoord moet nog bekrachtigd worden op 21 februari in Brussel tijdens de vergadering van de Raad waarin alle regeringen zijn vertegenwoordigd (Coreper). Voor een hele reeks bepalingen in het akkoord is de unanieme instemming van de lidstaten vereist.

woensdag 14 februari 2024

“Als de Belgische regering tegen het akkoord is, kan ze dus een heel deel ervan blokkeren en zo de goedkeuring van deze begrotingsregels kelderen. En dat is precies wat ze moet doen”, zegt Peter Mertens, algemeen secretaris en federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA. De linkse partij heeft hiertoe trouwens al een dringende resolutie ingediend in de Kamer.

De PVDA lanceert ook een e-mailactie om de socialistische en groene ministers in de regering aan te spreken. 

“Dit nieuwe akkoord betekent dat België de komende jaren miljarden en miljarden zal moeten besparen”, legt Peter Mertens uit. “Als het akkoord wordt uitgevoerd, is dat een bedreiging voor onze pensioenen, onze lonen, onze gezondheidszorg, ons onderwijs en onze openbare diensten.”

“Het is ook zeer ernstig vanuit democratisch oogpunt, omdat het alle toekomstige regeringen in ons land, op alle niveaus, zal vastzetten in een keurslijf van besparingen. Het is onbegrijpelijk dat socialisten en groenen dit zouden toelaten. Nu moeten ze zich ertegen verzetten en er een principiële kwestie van maken”, besluit Peter Mertens.