We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA legt voorstel voor crisisbelasting op grote vermogens ter stemming voor in de Kamer.

 “De kosten van de verschillende crisissen die ons land de afgelopen jaren troffen, zijn bijna volledig betaald door de werkende klasse. Hoog tijd dat de allerrijksten hun steentje bijdragen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

dinsdag 11 juli 2023

Une femme porte une casquette avec l'inscription "Tax the rich" lors d'un rassemblement du 1er Mai du PTB.

Woensdag 12 juli spreekt de Kamercommissie Financiën zich uit over het voorstel van de PVDA om een crisisbelasting te heffen op de grootste vermogens. “De kosten van de verschillende crisissen die ons land de afgelopen jaren troffen, zijn bijna volledig betaald door de werkende klasse. Hoog tijd dat de allerrijksten hun steentje bijdragen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

“Deze taks zou niet alleen iets doen aan de toenemende vermogensongelijkheid in België, met de opbrengst ervan kan de overheid broodnodige investeringen doen in onze pensioenen, de gezondheidszorg en de openbare diensten”, aldus Peter Mertens. Op een moment dat de regering duidelijk alle moeite heeft om haar belastinghervorming af te ronden, legt de PVDA een concreet voorstel op tafel om een aanzienlijk pak middelen binnen te halen, waarbij enkel de allerrijksten moeten bijdragen.

De maatregel die de PVDA voorstelt, bestaat uit een uitzonderlijke crisisbelasting van 5% op vermogens met een waarde van meer dan 3 miljoen euro. Volgens schattingen van de PVDA zou dat 15 miljard euro opleveren. Tijdens de hoorzittingen waarin dit voorstel werd besproken, sprak de Franse econoom Thomas Piketty zijn steun uit voor de tekst van de PVDA.

In de aanloop naar de stemming doet Peter Mertens een oproep aan de linkse partijen in de Vivaldi-coalitie: “In het verleden hebben sociaaldemocraten en groenen erop gewezen dat het geld moet worden gehaald waar het zit, en dat de ‘breedste schouders’ moeten betalen. Ons voorstel voldoet aan deze doelstelling. Ik reken daarom op hun steun.”

Peter Mertens verduidelijkt dat dit slechts een eerste stap is. “Wat hier voorligt, is een eenmalige belasting. Het zou een goed begin zijn, maar niet het einddoel op zich. Wij blijven ook strijden voor de invoering van een echte miljonairstaks, die blijvend is. Volgens Oxfam is 74% van de Belgen voorstander van een belasting op grote vermogens: we hebben het dus over een maatregel die niet alleen noodzakelijk is, maar bovendien ook een groot draagvlak heeft”, besluit Peter Mertens.