We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA vraagt moratorium op de commercialisering van de ouderenzorg

De Vlaamse woonzorgcentra komen steeds meer in handen van commerciële zorggroepen, dat bevestigen nieuwe cijfers die PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele opvroeg.

dinsdag 31 oktober 2023

In de commerciële ouderenzorg primeert de winst op de zorg

“Het aantal commerciële rusthuiskamers is in twintig jaar tijd verdubbeld", reageert Vandecasteele. “Dat is een slechte zaak. Keer op keer stellen we vast dat winst primeert op zorg bij de grote commerciële zorggroepen. Ze vragen hogere prijzen en zetten minder personeel in. Geld voor zorg vloeit weg naar aandeelhouders. Wij roepen op om de commercialisering een halt toe te roepen via een moratorium.” 

Sinds 1 januari 2021 zijn er 803 erkende kamers in woonzorgcentra bijgekomen en dat komt enkel en alleen door de groei van het aantal commerciële plaatsen. Er kwamen 1.077 commercieel uitgebate kamers bij en er verdwenen 274 kamers uitgebaat door de openbare en non-profit woonzorgcentra. “Op twintig jaar tijd verdubbelde het aandeel commercieel uitgebate woonzorgcentra in Vlaanderen: van 14 naar 29 procent. Jaar na jaar blijft hun marktaandeel toenemen in onze ouderenzorg en de Vlaamse Regering legt hen geen haarbreed in de weg", reageert Vandecasteele.

Voor Vandecasteele is de commercialisering van de ouderenzorg een slechte zaak. “Commerciële woonzorgcentra zijn 300 euro per maand duurder dan de openbare. En dat terwijl ze een vijfde minder zorgpersoneel inzetten. We stellen ook vast dat 18 van de 23 woonzorgcentra waar zich aanhoudend ernstige klachten voordoen en die onder verhoogd toezicht van de zorginspectie staan, commercieel zijn.”

“Als we niets doen zal de groei van commerciële spelers verder toenemen. In Brussel en Wallonië hebben ze al vijftig tot zestig procent van de ouderenzorg in handen”, zegt Vandecasteele. “Wij roepen de Vlaamse Regering op om de commercialisering te stoppen via een moratorium, waardoor er geen commerciële bedden meer kunnen bijkomen. Zo’n moratorium bestaat reeds in Wallonië, en werd recent doorgevoerd in Brussel, maar helaas pas wanneer de commercie al ver opgerukt was.”

“We hebben nood aan een beleid met investeringen in kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra, in plaats van een beleid dat de weg vrijmaakt voor commerciële bedrijven waar winst primeert op zorg”, besluit Vandecasteele.