We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA weigert afrekening Kamer 2022 en begroting 2023 goed te keuren

Gaat de Vivaldi-regering echt de illegale pensioenbonussen afschaffen? Het blijkt namelijk dat die gewoon zullen worden blijven doorbetaald...

donderdag 29 juni 2023

PVDA-Kamerfractieleidster Sofie Merckx stelde die vraag aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux in het kader van de begrotingsaanpassing. Daaruit blijkt duidelijk dat de dotatie van de Kamer aan de vzw “Pensioenkas voor volksvertegenwoordigers” ongewijzigd blijft.

Sofie Merckx: “Alles wijst erop dat de pensioentoeslagen gewoon zullen blijven worden doorbetaald. We hebben het eens berekend: als deze toeslag van 20% voor 85 parlementsleden zou worden afgeschaft, zou het de Kamer 1,5 miljoen euro minder aan het pensioenfonds moeten doneren. We begrijpen niet waarom dit besluit nog steeds niet is terug te vinden in de begroting die aan ons is voorgelegd.”

De voorzitter van de Kamer weigerde te antwoorden. Dit leidde woensdag tot een surrealistische discussie tijdens de plenaire vergadering van de Kamer: 

  • Sofie Merckx: “U bent de voorzitter van de Kamer, u bent toch degene die moet antwoorden!”
  • Eliane Tillieux: “Ik ben de voorzitter van de Kamer; ik zit de vergadering voor, dus ik ga geen vragen beantwoorden. Dat is niet mijn rol hier.”

Elk jaar, voor de zomer, buigt de Kamer zich over de begroting om te stemmen over eventuele aanpassingen. De linkse oppositiepartij PVDA merkte op dat het budget voor de pensioenen ongewijzigd bleef. 

“Ondanks alle ophef bij de mensen over die pensioentoeslagen laat de regering de betalingen dus gewoon doorgaan”, zegt Sofie Merckx. “85 voormalige parlementsleden ontvangen een pensioen dat veel hoger is dan dat van gewone mensen. Dat moet onmiddellijk stoppen.” 

De PVDA diende vandaag een amendement in om een einde te maken aan deze situatie. Er wordt vanavond over gestemd. 

Sofie Merckx roept alle Vivaldi-partijen op om deze zaak op te helderen: “Enkele maanden nadat deze schandalen aan het licht kwamen, weten we nog altijd niet precies wie hoeveel geld heeft ontvangen. Als we de bedragen willen terugvorderen is dat natuurlijk essentiële informatie.”

De PVDA zal daarom tegen de begroting 2023 van de Kamer stemmen, maar ook tegen de afrekening voor 2022, die een enorme onregelmatigheid bevat: de onwettige ontslagvergoedingen aan voormalige hoge ambtenaren, een (enorm) bedrag van 454.706 euro, werden niet opgenomen in de begroting voor 2022 (noch in enige eerdere begroting), maar werden niettemin betaald tot het jaar 2022 en op ondoorzichtige wijze opgenomen in de afrekening voor 2022, aangezien ze zonder identificatie werden begraven in de algemene post voor personeelsuitgaven. 

“Dat is zo’n enorme onregelmatigheid dat je je afvraagt hoe het kan dat de meerderheidspartijen de afrekening van 2022 durven goed te keuren”, besluit Sofie Merckx.